Recreatieappartementen, Biddinghuizen

Woningbouw

Hooft Graafland Architecten

Particulier

Bouwcombinatie Dura Vermeer, Bramer, Roosdom Tijhuis

Roosdon Tijhuis

Gijs Hooft Graafland (i.s.m. Hans Achterbosch)

Stoel en Partners

Recreanten / eigenaar

Zuiderzee op Zuid

Omschrijving
Nog voordat het appartementencomplex is opgeleverd, is er al veel aandacht in de pers geweest voor dit project (o.a. Houtwereld jaargang 63 no.2, Stedenbouw & Architectuur,  RTL4 van Kavel tot Kas-teel, etc.).  Het gaat hier namelijk om het laatste buitendijkse project dat Nederland kent, Een com-plex  gebouwd in het water voor de recreatie, waarbij er niet op detaillering is bezuinigd.

Het geheel zou een maritiem karakter moeten hebben. Dit heeft de architect bewogen om aan de zijde van de ontsluiting een houten wereld te creëren. Gekromde spanten van inlands lariks dragen het ruime dak alsmede een houten galerij, een gebogen houten gevel uitgevoerd in inlands eiken markeert de overgang tussen privé en de wereld. Maar ook in de woning is het element hout terug te vinden in de vorm van een overnaats betimmerde gebogen wand van voor- naar achtergevel die refereert aan een scheepsromp.  In aansluiting daarop heeft iedere woning een terras dat als achterdek van het imaginaire schip gesitueerd is aan de uitzichtzijde.  Die uitzichtzijde is van baksteen, maar wordt ruimschoots onderbroken door wederom overnaatse houten balkons en de ruim bemeten houten betimmering van het overstek.

Voor ieder detail is een unieke houtsoort toegepast en daarnaast is er ook in alle ontwerpoverwegin-gen aandacht geweest voor het duurzame aspect, getuigen o.a. de dakoverstekken van soms wel 3.60 meter breed die allen aan de onderkant zijn bekleed met verduurzaamd hout (stellac) en de FSC keurmerken op alle houten toepassingen. Zuiderzee op Zuid is duidelijk een voorbeeld waarbij het geheel meer is geworden dan de som der delen.

Houttoepassingen
De gallerij is van hout (Billinga), maar ook de betimmering van de overstekken (Stellac verduurzaamd hout) die soms 4 meter breed zijn.  De betimmering van de achtergevels is uitgevoerd in  een inlands eiken. In ieder woning is een wand gekromde wand gemaakt van overnaads aangebracht Western Red Cedar. De balkons aan de buitengevel zijn van hout en uitgevoerd in Western Red Cedar. Uiteindelijk zijn de dakoverstekken gedragen door gekromde spanten van inlands Larix.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Architectuur in de ruimste zin van het woord, zowel stedenbouw als commerciële gebouwen, door het lot veel actief in de recreatie, woningbouw, conceptontwikkeling en integrale projecten gericht op duurzaamheid en energie neutraliteit.

Website: www.hooftgraafland.com

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes