Woonwijk Floriande, Hoofddorp

Utiliteitsbouw

reitsema & partners architecten bna

Gemeente Haarlemmermeer

Van der Made

Gemeente Haarlemmermeer

Theo Reitsema

Royal Haskoning

Bewoners en bezoekers Floriande

Woonwijk Floriande, Hoofddorp

Omschrijving
In een besloten prijsvraag van Archiprix genomineerden is Theo Reitsema (Reitsema & partners architecten) geselecteerd een ontwerp te maken voor een brug in de gemeente Haarlemmermeer. In november 2008 is deze gerealiseerd in de nieuwe vinex wijk te Hoofddorp. Het uitgangspunt voor de brug was dat deze direct in relatie zou staan met de nabij gelegen school en het park. Het bijzondere aan de brug is dat deze vanuit het smalle profiel van de woonwijk uitwaaiert naar het brede profiel van het park, tegenover de school. Zo ontstaat een plein op de brug. De brug bestaat uit twee delen: een functioneel betonnen deel voor de fietsers en een tastbaar houten deel voor de voetgangers. De hoek van de brug komt overeen met het perspectief van het oog. Daardoor wordt de brug vanaf de parkzijde als twee keer zo lang ervaren terwijl vanuit de woonwijk een oneindige indruk ontstaat.

"Een aandachtspunt is de relatie tussen het generieke en het specifieke. De publieke ruimte is een wijdverspreide ruimte waarin algemene maatschappelijke tendensen zichtbaar worden, maar het is ook een ruimte die resoneert met zeer specifieke lokale factoren, actoren en claims. Ontwerpen voor de multimodale publieke ruimte zijn daardoor niet louter gericht op het bieden van generieke antwoorden, maar moeten tevens ruime aandacht hebben voor particuliere situaties die bijvoorbeeld stedelijk, landschappelijk en sociaal van aard zijn. De Waaierbrug die Reitsema ontwikkelde voor Hoofddorp toont hoe de generieke opgave van een brug die twee punten verbindt, kan worden gekoppeld aan de specifieke opgave om een plein te creëren. De brug is een verkeersruimte, maar ook een verblijfsruimte die inspeelt op de bijzondere situatie van de school aan de ene en de woonwijk aan de andere kant.”
Tom Avermaete, Making things public, de multimodale publieke ruimte als nieuwe uitdaging voor Dutch Design, Dutch Design Jaarboek 2009.

Houttoepassingen

  • Houten liggers constructie
  • Houten plein op brug

Motivatie

Brug als verblijfgebied
Een brug is meer dan een oversteek. Het is tevens een oriëntatiepunt, een ontmoetingsplek.
De Waaierbrug bestaat uit twee delen. Een betonnen deel voor de fietser, dat bestaat uit een functionele overgang en een houten deel voor de voetganger, dat uitwaaiert in een plein op de brug. Door de verschillende materialen en het spelen met de zichtlijnen kan de brug vanuit elk standpunt anders beleefd worden.

Materialisatie
De brug bestaat uit twee delen. Een betonnen deel voor de fietser, dat bestaat uit een functionele overgang en een houten deel voor de voetganger, dat uitwaaiert in een plein op de brug. Het fietsgedeelte bestaat daarom uit een eenvoudige voorgespannen ligger van beton met een gladde witte afwerking. Het houten gedeelte voor de voetgangers is als een uitkraging bevestigd aan de betonnen ligger. Het houten gedeelte bestaat uit liggers met daarop Azobé houten planken om meer warmte en tastbaarheid uit te stralen dan het betonnen gedeelte van de fietser. Door de planken aan te brengen in de richting van de zichtlijnen en door het aan brengen van (schijn)voegen in het beton wordt deze beleving versterkt. Door de dekdelen rechtstreeks op de liggers te plaatsen is geen regelwerk meer nodig.

Verblijven
Op het verbrede gedeelte van de brug is ruimte voor verblijven. Op de brug zijn twee houten banken geplaatst. De houten banken zijn zo geplaatst dat ze het minimale voetpad scheiden van het plein op de brug. Hierdoor wordt niet alleen een plein gedefinieerd maar is ook de verbreding beter te beleven. De zit en leunelementen zijn in het dek geïntegreerd.

Antislip
Om ervoor te zorgen dat de brug niet te glad wordt is er voor beide delen een antislip oplossing gevonden. Op het houten deel worden de antislip-groeven in twee richtingen in de houten planken gezaagd. Hierdoor is het hout stroef in alle richtingen en kan water en vuil goed worden afgevoerd. Door de oplossing in het materiaal zelf te zoeken, kan de warme uitstraling van het hout worden behouden. Om het beton stroef te maken, is deze kort gevlinderd. Hierdoor ontstaat een oplossing die voldoende stroef is en die goed bij het concept en de uitstraling van de brug aansluit.

De waaierbrug laat zien dat o.a. door de inzet van hout een prettig warm plein is gemaakt op een functionele opgave van een oversteek. De materialen hout en beton zijn zo zuiver mogelijk toegepast om de natuurlijke kwaliteit in te zetten in de ruimtelijke ervaring van de brug.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Architect/directeur van eigen architectenbureau reitsema & partners architecten bna.

Website: www.reitsema.com

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes