Woonhuis bijgebouw Schijndel

Woningbouw

BTA Koppens

Thom de Jong & Berjan van den Hurk

Aannemingsbedrijf P. van Pinxteren B.V.

Thom de Jong & Berjan van den Hurk

Hein Koppens

Adviesburo Bekendam & Partner B.V. constructeurs woning- en Utiliteitsbouw

Thom de Jong & Berjan van den Hurk

Woonhuis bijgebouw Schijndel

Omschrijving
Het project betreft een woonhuis met bijgebouw gelegen in het buitengebied van de gemeente Schijndel. Het bijgebouw is als onderscheidend object uitgevoerd in hout. Het concept van het woonhuis is doorgevoerd in het bijgebouw om op die manier eenheid in de architectonische uitwerking te behouden.
Het beeldkwaliteitsplan en de directe omgeving vragen om een traditionele architectuur met een heldere kapvorm. De opdrachtgever daarentegen is vooruitstrevend en vraagt om een eigentijdse moderne uitstraling van hun nieuw te bouwen woning. Het concept is gebaseerd op een uitwisseling tussen deze tegengestelde wensen. Dit heeft in het ontwerp geresulteerd in een monolithische silhouet van een traditionele woning met de invulling van strakke, hedendaagse materialisatie en detaillering. Het bijgebouw kenmerkt zich door de monolitihische silhouet als een familielid van het hoofdgebouw maar is in de uitwerking zowel programmatisch als architectonisch wezenlijk verschillend. In het hoofdgebouw bevindt zich het woongedeelte. In het bijgebouw is een berging / garage, een pantry / toilet, en een groepsruimte ten behoeve van het geven van workshops en groepsessies opgenomen. Het hoofdgebouw steekt als bijzonder object af tegen zijn omgeving. Om als bijgebouw niet de concurrentie aan te gaan met het hoofdgebouw is het bijgebouw uitgevoerd in Douglas bewerkt met Sansin Enviro Stain Woodsealer. Door de kleur- en materiaalkeuze van het hout voegt dit object zich geheel in het omringende landschap. Bij benadering van het bijgebouw lijkt deze zelfs weg te vallen tegen de rietkragen in de achtergrond. Desondanks is door de vormentaal, het modern uiterlijk en strakke detaillering de architectonische eenheid behouden gebleven. De opengewerkte glazen pui vormt een visuele en herkenbare link met het hoofdgebouw.

Houttoepassingen
Hout toepast als achterconstructie en als beelbepalende geveldelen. De achterconstructie bestaat uit houten vuren delen. De beeldbepalende geveldelen zijn van het houtsoort Douglas bewerkt met Sansin Enviro Stain Woodsealer.


Motivatie
Het project bevat een toepassing van hout, waarbij de specifieke kwaliteiten van het Douglas bewerkt met Sansin Enviro Stain Woodsealer, als kleurstelling en natuurlijk karakter, specifiek zijn benut.

Architectuur
Het hout dat is toegepast vervult met name een esthetische functie. Om een moderne uitstraling te krijgen is een monoliet een veel toegepaste vorm. Vaak wordt bij de toepassing van een monoliet gedacht aan een steenachtig materiaal. In dit project is de krachtige monoliet bewerkstelligd door een slimme toepassing van hout. Hout heeft de positieve bijkomstigheid dat het een warme uitstraling heeft en zich gemakkelijk voegt in een natuurlijke setting.

Techniek
De kracht van de toepassing van het hout zit naast de uitstraling in de uiterst eenvoudige uitvoering. In een slim ontworpen bouwkundig detail wordt een relatief goedkope golfplaat als onderconstructie gebruikt voor de houten geveldelen. Het verlijmen van hout met andere materialen of in meerdere lagen is hierdoor uitgesloten. De toepasbaarheid wordt hierdoor vergroot. Het hout zou eenvoudig voor een nieuwe esthetische moderne uitstraling kunnen zorgen. Te denken valt toepassing bij grootschalige renovatieprojecten of zelfs als gevel bij stallenbouw. Daarnaast is het hout demontabel zodat het tijdens eventuele sloop eenvoudig hergebruikt kan worden.

Innovatie
In het verleden zijn een groot aantal projecten met een houten gevelbekleding uitgevoerd. Elke gevel van een gebouw wordt in meer of mindere mate belast door zon, wind en regen. Door de verschillen in oriëntatie van elke gevel worden de gevels verschillend belast. In het verleden heeft dit vaak geleid tot ongewenste kleurverschillen in de gevelvlakken. Door de toepassing van de Sansin Enviro Stain Woodsealer op het Douglas hout worden deze ongewenste kleurverschillen voorkomen. In de fabriek wordt deze Woodsealer op het hout aangebracht. Het hout zal naar verloop van tijd wel verkleuren maar dit gebeurd voor elke gevel gelijkmatig.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
BTA-Koppens is een bouwkundig advies, teken- en ontwerpbureau met uiteenlopende activiteiten: het verrichten van onder andere haalbaarheid- en ontwikkelingstudies, ontwerpen voor nieuwbouw en verbouw van woningen, woongebouwen en utiliteitsbouw.

Website: www.bta-koppens.com

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes