Wooneenheden, Tilburg

Woningbouw

LodeHavermansArchitecten

Stichting Amarant, Tilburg

Winters Bouw, Breda

Stichting Amarant, Tilburg

LodeHavermansArchitecten, Breda

Adviesbureau van Boxsel, Oosterhout

Stichting Amarant, Tilburg

Wooneenheden, Tilburg

Omschrijving
De locatie van dit project aan de huidige Thomas van Aquiniostraat te Tilburg is gelegen op de percelen van de oude Tongerlose Hoef. Dit voormalige boerderijcomplex was eeuwenlang eigendom van de abdij van Tongerlo en is waarschijnlijk opgericht tegen het einde van de 15e eeuw. Het huidige rijksmonumentale complex omvat een 5-tal gebouwen: boerderij met koestal, de tiendschuur, een karschop, een bakhuis en een herbouwde schaapskooi met ongeveer één hectare grond. De boerderij is het oudste deel van het complex. Zij wordt gerekend tot de zogenaamde hallehuisgroep, een staldeeltype met ‘hoekhuis’, ontleend aan het uitspringende woongedeelte dat smaller is dan de rest van de boerderij.

In 1997 werd op het perceel een woongebouw in gebruik genomen door de stichting Amarant die middels een woon- en werkvoorziening de locatie heeft betrokken.
Nieuwe inzichten m.b.t.  de woonvoorziening voor de cliënten van de stichting Amarant noodzaakte een uitbreiding tot 12 afzonderlijke appartementen en gemeenschappelijke leefruimten. Hiertoe werd door LHA de bestaande woonvoorziening aangepast en uitgebreid met twee afzonderlijke gebouwen.
     
De unieke landschappelijke en monumentale waarden van de locatie vragen om een zorgvuldige benadering. Het ontwerp laat een plan zien dat zich op een vanzelfsprekende wijze voegt binnen de monumentale setting. Het uitgangspunt voor de verschijningsvorm van beide uitbreidingen en koppeling naar de bestaande woonvoorziening is gebaseerd op een eigentijdse invulling van het gewenste programma waarbij wordt gerefereerd naar de oorspronkelijke typologie van boerderijgebouwen qua vorm en positie.

Als materialisering is gekozen voor een onderbouw van houten latten, naturel verduurzaamd Lariks,  in combinatie met een zinken dakafwerking. Hiermee wordt de verschijningsvorm bepaald waarmee de rust en uniformiteit van de twee uitbreidingen binnen de locatie gewaarborgd blijft.

Houttoepassingen
Naturel verduurzaamd Lariks

Motivatie
De gebouwcompositie van het bestaande complex met een zorgvuldig afgewogen onderlinge relatie vroeg bij de inpassing van de uitbreiding van de woonvoorziening een zelfde benadering. Hoewel in de huidige tijd de functionele relatie minder relevant is dan in vroeger tijden is de keuze voor de nieuwe compositie meer bepaald door de onderlinge ruimtelijke relatie. Een analyse van de bestaande gebouwen complexen gaf inzicht in de individuele maatverhoudingen binnen de verschillende typologieën. De keuze voor het opdelen van het programma in twee afzonderlijke identieke nieuwe gebouwen gaf grip op de compositie en verhoudingen.

In relatie tot de bestaande typologieën is de keuze voor het gebruik van hout in de onderbouw gemotiveerd. Wel bestond de behoefte om de houten onderbouw op een meer eigentijdse wijze te detailleren (in combinatie met de zinken dakafwerking) waardoor een hedendaags beeld ontstaat, zonder gebruik te maken van complexe vormen en detailleringen. Het toepassen van rigide openingen in de gevelvlakken zijn puur vanuit de functionaliteit bepaald.
De naturelle verduurzaming van het Lariks is in het verouderingsproces een vertragende factor waardoor een meer egalere vergrijzing optreedt in de loop van de tijd.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
architectenbureau

Website: www.lha.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes