Westcord Hotel, Delft

Overige

Knevel Architecten

Inter IKEA Systems Holding BV

Strabag Bouw en Ontwikkeling BV, Vlaardingen

Inter IKEA Systems Holding BV

Knevel Architecten i.s.m. Tomas Grip & Co (S)

Bartels Ingenieursbureau BV, Utrecht

Westcord Hotels

Westcord Hotel, Delft

Omschrijving
Het gebouw bestaat uit een begane grond met vijf verdiepingen. In hoofdopzet is het gebouw een monolithisch bouwblok waarin twee grote volumes (atrium en open binnentuin) zijn uitgespaard.
De gevels zijn uitgevoerd als HSB-elementen en afgewerkt met houten bekleding. De buitschil van het blok is uitgevoerd in gepotdekselde donker gekleurde (inlands) douglas profielstroken. De bekleding van de gevels rond de binnentuin zijn uitgevoerd in een open constructie in licht gekleurde vuren profielstroken.

Op maaiveldniveau bevinden zich de algemene gemeenschappelijke publieke functies zoals receptie, lobby, restaurant en vergaderruimten. Het uitgangspunt ten aanzien van deze functies is optimale zichtbaarheid en continuïteit van het maaiveld. De gevels zijn hier vrijwel geheel uitgevoerd in glas. Op de eerste tot en met de vijfde verdieping bevinden zicht hotelkamers. De gevels van deze verdiepingen zijn grotendeels uitgevoerd als dichte gevels en geven uitdrukking aan het meer private karakter van de logiesfuncties.

Hoewel het gebouw zich bij een eerste blik in contouren laat lezen als een groot, simpel, rechthoekig, no-nonsense gebouw is er naast de afwisseling in ruimte en organisatie intern tevens een verfijning waar te nemen in uitwerking van de gevels.
In de langsgevels aan de snelwegzijde bevinden zich de lage verdiepte raamstroken die als lange sleuven de donkere houten gevelbekleding doorsnijden. Aan de Delftse Hout zijde bevinden zich in deze zelfde gevels hogere naar buiten gedetailleerde doorlopende kozijnen met een lichtere kleur afwisselend ingevuld met glas en een semitransparante kunstsof. De kopgevel aan de westzijde bestaat in het middendeel volledig uit glas waarbij de binnentuin en lichtgekleurde patiogevels zichtbaar worden vanaf de snelweg.

Motivatie
Het hotel ligt goed zichtbaar direct langs 1 van de drukste verkeersroutes van Nederland.
Het betreft een redelijk groot gebouw waarvan de gevels, vanwege de functie, voor een groot deel gesloten van aard zijn. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid houten gevelbekleding die is toegepast voor de dichte delen zeer groot is. Door deze grote hoeveelheid is de uitdrukking van het hotel voornamelijk die van een houten gebouw.

De toepassing van de verschillende houtsoorten, de bewerking en de montagewijze van de gevelbekleding ondersteunen en versterken de architectonische uitgangspunten.
De donkere kleur van de buitenschil en de lichte kleur van de gevels rond de binnentuin zorgen in de eerste orde voor contrast tussen hoofdvolume en uitsparing.
Vervolgens hebben de fijnbezaagde inlands douglas profielstroken een vrij ruwe oppervlakte die in de gepotdekselde situatie het beeld van een ruige buitenschil geven. De fijnbezaagde vuren profielstroken van de gevels in de uitgespaarde binnentuin hebben een gladdere oppervlakte dat wordt versterkt door wijze van montage in een open constructie systeem. Het beeld, dat de ruimte van de binnentuin is ontstaan door een uitsnijding uit het grote volume is hierdoor, tot uitdrukking gebracht.

Detaillering van de buitenhoeken door middel van stalen profielen in de kleur van de houten gevelbekleding zorgen ervoor dat de belijning van de contouren van het volume strak is.  

De hardhouten kozijnen zijn zorgvuldig en met de nodige diversiteit gedetailleerd en versterken uitdrukking van de verschillende typen van de gevelopeningen. De gevelopeningen liggen soms diep in het gevelvlak van de aangrenzende houten gevelbekleding en steken er soms voor uit.

Houttoepassingen binnen het project
Het gebouw bestaat uit een begane grond met vijf verdiepingen. In hoofdopzet is het gebouw een monolithisch bouwblok waarin twee grote volumes (atrium en open binnentuin) zijn uitgespaard.
De gevels zijn uitgevoerd als HSB-elementen (32 x 44 mm; 11.000 m) en afgewerkt met houten bekleding. De buitenschil van het blok is uitgevoerd in gepotdekselde donker gekleurde (inlands) douglas profielstroken (25 x 200 mm; 20.000 m). De bekleding van de gevels rond de binnentuin zijn uitgevoerd in een open constructie in licht gekleurde vuren profielstroken (25 x 193; 7.100 m).
De gevelopeningen en puien zijn uitgevoerd in hardhouten kozijnen die op verschillende wijze in het gevelvlak zijn gedetailleerd.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Knevel Architecten is sinds de oprichting in 1988 actief over de volle breedte van het vakgebied. Het bureau is werkzaam op het gebied van stedenbouw, landschap, gebouw en interieur. De projectportefeuille omvat: stedenbouwkundige plannen, bedrijfsgebouwen, kantoren, woningbouw, vestigingen van retailorganisaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Zo werkte het bureau bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling en realisatie van nieuwe vestigingen voor IKEA, een kinderdagverblijf, een hotel, een autobergingsbedrijf en een woonzorgcomplex. Maar met evenveel inzet en plezier is ons bureau al jaren actief in de particuliere woningbouw.

Website: www.knevelarchitecten.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes