Rijkspaviljoen My Green World

Utiliteitsbouw

2D3D en ABT bv

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bouwbedrijf Willems

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2D3D, bureau voor twee- en driedimensionale vormgeving BV

ABT BV Delft

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rijkspaviljoen My Green World

Houttoepassingen binnen het project
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie EL&I en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de Nederlandse inzending op het Floriadeterrein in Venlo: My Green World, ontworpen. Het komt uit de grond voort en zal er weer in opgaan. Cradle to Cradle. Het ontwerp bestaat uit een zelfdragende schil met daar in hellende vloeren op basis van valsplat.
De houten constructie van het 'ontkiemende boontje' is gemaakt op basis van het zogeheten Zollinger-principe.
Geprefabriceerde dubbel gekromde frames, samengesteld uit Kerto-Q fineerhout, vormen samen een stabiele constructie. Ook de puntsgewijze ondersteuning van de houten hellingbaanvloer is vernieuwend.
Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout voor de constructie, dat 100% hernieuwbaar en recyclebaar is, past eveneens bij het duurzame karakter dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft beoogd.
2D3D, bureau voor 2- en 3- dimensionale vormgeving, maakte het architectonische ontwerp van het dubbel gekromde gebouwvolume, dat geïnspireerd is op het ontkiemen in relatie met innovatie en daarvoor licht, lucht, warmte en water nodig heeft. De geometrische vorm is te beschrijven als een in hoogte en breedte uitgerekte ellipsoïde, welke door ABT met behulp van Rhino is vastgelegd.
De houten frames kennen een oranje kleur om de link met Nederland te benadrukken. Deze coating op het vurenhout heeft een beschermende functie tegen weersinvloeden. Speciale kit bovenop een compriband sluit de naden tussen de frames.
Ook bedacht het ontwerpbureau 2D3D de interne inrichting van het paviljoen. Een onderdeel daarvan is een 20mm houten dubbelgekromde vorm als projectie en game ruimte wat op 4 poten rust.

Motivatie
Spraakmakend ontwerp
2D3D maakte het architectonische ontwerp van het dubbel gekromde gebouwvolume, dat geïnspireerd is op het ontkiemen in relatie met innovatie en daarvoor licht, lucht, warmte en water nodig heeft. De geometrische vorm is te beschrijven als een in hoogte en breedte uitgerekte ellipsoïde, welke door ABT met RHino gemodelleerd is. Ook bedacht het ontwerpbureau 2D3D de interne inrichting van het paviljoen. Een onderdeel daarvan is een 20mm houten dubbelgekromde vorm als projectie en game ruimte wat op 4 poten rust.
Het houten symbool van vernieuwing, dat de concurrentie- en innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouw presenteert, staat op een betonnen funderingsplaat (fundering op staal) die is ingebed in de vruchtbare aarde. De innovatieve constructie is zowel aan de buiten- als de binnenkant in het zicht gelaten en heeft een enigszins ruwe uitstraling.
Ook was het doel zoveel mogelijk met robots in de fabriek te bouwen en kant en klaar op de bouwplek als een groot uitgevallen gekromd Ikea kastje te monteren.
Geprefabriceerde dubbel gekromde frames, samengesteld uit Kerto-Q fineerhout, vormen samen een stabiele constructie. Ook de puntsgewijze ondersteuning van de houten hellingbaanvloer is vernieuwend. De planning was uitdagend.

Duurzaamheid
My Green World komt uit de grond voort en zal er weer in opgaan. Cradle to Cradle. Het ontwerp bestaat uit een zelfdragende schil met daar in hellende vloeren op basis van valsplat.
De houten constructie van het 'ontkiemende boontje' is gemaakt op basis van het zogeheten Zollinger-principe. Om de duurzaamheidsfactor van het project te verhogen verzocht de opdrachtgever om het benodigde kunstlicht te beperken.
Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout voor de constructie, dat 100% hernieuwbaar en recyclebaar is, past eveneens bij het duurzame karakter dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beoogt.
Het opvallende Rijkspaviljoen voorziet straks in eigen energie, mede door het gebruik van een vergistingsinstallatie.

Optimale daglichttoetreding
De houten frames kennen een oranje kleur om de link met Nederland te benadrukken. Deze coating op het vurenhout heeft een beschermende functie tegen weersinvloeden. Speciale kit bovenop een compriband sluit de naden tussen de frames.
Om de duurzaamheidsfactor van het project te verhogen verzocht de opdrachtgever om het benodigde kunstlicht te beperken. Het paviljoen staat in lengte- (Z-N)en breedterichting (O-W) onder een hoek richting de zon. Hierdoor ontvangt het gebouw optimaal zonlicht. Middels een studie met behulp van het programma Ecotect toonde ABT aan dat de lichttoetreding overdag voldoende is op de meeste plaatsen van de vloeren. De 49 raamopeningen zorgen daarvoor. Aan de hand van deze studie werd de invulling van de tentoonstellingsruimte bepaald. 's Avonds zorgen innovatieve Philips LED lampen voor verlichting.

Innovatieve schaalconstructie
Al vroeg in het ontwerpproces werd gekozen voor een transparant gebouw met een houten draagconstructie. Diverse ontwerpvarianten passeerden de revue. Uiteindelijk koos het regieteam op voorspraak van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een door Metsä Wood Holland (voorheen Finnforest) voorgestelde zelfdragende Kerto carrosserie, gebaseerd op het Zollinger- principe. Hierbij wordt een ruimtelijke vorm gecreëerd met een groot aantal relatief kleine elementen.

Ontwerp, engineering en realisatie met CAD
Hoofdconstructeur ABT zette de softwarepakketten Rhino en Revit in om de bouwkundige invulling van de schil, vloeren en wanden en de betonnen ondervloer te definiëren en een basis te leggen voor de berekeningen en verdere detaillering. De houtconstructeurs van GLC Zuid en STEP Engineering gebruikten vervolgens het tekenprogramma 3D CADwork voor de productie en prefabricage van de houten Kerto onderdelen. Het hout werd onder de exacte (continu verlopende!) hoeken, krommingen en afmetingen gefreest door Metsä Wood Merk in Duitsland (onder andere bekend van de Parasol Metropol in Sevilla). De hier ingezette robot heeft een kleine 1000 onderdelen gefreest om uiteindelijk te komen tot 138 unieke elementen; de grootste met afmetingen van 5,6 meter lang en 1,8 meter breed,
De ribben zijn uit 69 mm dikke Kerto Q platen van 2,5m breed en 12m lang gefreest. Door gebruik te maken van deze grote basisplaten is de hoeveelheid zaagafval tot een minimum beperkt. In de uiteindelijke situatie volgen de optredende krachten in de constructie de kromming van de ribben. De normaal- en dwarskrachten lopen dus niet parallel aan de hoofdvezelrichting. Dit resulteert in spanningen in de dwarsrichting van de ribben (haaks op de nullijn). Doordat ongeveer 20% van de fineren in een Kerto Q plaat in deze dwarsrichting liggen, worden deze spanningen met gemak opgenomen. Splijten wordt voorkomen en er kunnen zo hoge netto sterktes aan de ribben ontleend worden.
Voor de huid is ook Kerto- Q gekozen. De meeste vezels lopen in lengterichting van het element, met de ribben mee. Dit heeft een gunstige invloed op de krachtswerking van het hele element. De dwarsfineren maken het mogelijk dat het geheel als plaat fungeert. Deze fineren vangen de puntlasten op in het midden van de elementen.

Slimme vloeren
De vloer werd eerst gebouwd, omdat anders de gebouwschil in de weg zou staan. De 207 mm dikke constructieve Leno hellingbaanvloer (opgebouwd uit 7 lagen kruislings verlijmde vurenhouten lamellen) wordt grotendeels puntvormig ondersteund door in een V-vorm staande kolommen gelamineerd vuren hout van 200 bij 300 mm. Doordat de kolommen onder een hoek staan, ontstaan driehoeken die de vloerconstructie stabiliseren. De manier van ondersteunen van dit type vloer, puntvormig in plaats van lijnvormig, is een bijzonderheid in de houtbouw. De kolommen steunen middels stalen schoenen af op de betonnen onderconstructie.

Korte realisatie
Het experimentele project is in een korte tijd, zonder vastomlijnd bestek, gerealiseerd. Vooral de tijdsdruk op de paneelprefabricage en de bouw was groot. In ongeveer een half jaar werd het project uitgewerkt tot werktekeningenniveau en werd het opvallende gebouw opgericht. In een korte periode moesten veel knopen worden doorgehakt. Een gedeelte van de houtconstructie werd vooraf in een mock-up opgebouwd, om te verifiëren en te illustreren dat het ontwerp haalbaar was.
Uit de eerste constructieberekeningen met een eindige elementen programma kwam naar voren dat onderin plaatselijk hoge spanningen ontstaan. Dit komt doordat de het 'ontkiemende boontje' de neiging heeft om onder eigen gewicht te vervormen. Hiernaast zorgen de scheefstand en de uitkraging voor extra spanningen. Om deze krachten op te vangen werd de constructie plaatselijk versterkt met trekstangen en dubbele ribben. De trekstangen zijn met stalen schoenen aan de houten frames bevestigd. Deze schoenen zijn doorgekoppeld om de spanningen op te kunnen vangen. Ook rondom de deuropeningen zitten dubbele ribben om de krachten om te leiden.

Imagoversterking van de branche
De Floriade is een Wereldtuinbouwtentoonstelling. Dergelijke internationale exposities kennen een enorme internationale exposure. ‘My Green World is echte eyecatcher. Het gebouw met 1200 vierkante meter gebouwschil vormt dan ook één van de landmarks van het themaveld Education & Innovation. Het publiek kan hier ervaren hoe Nederlandse innovatie een bijdrage levert aan verbetering van de waterkwaliteit, energietransitie, voedselzekerheid, agrologistiek en leefomgeving. De materiaalkeuze speelt hierin een prominente rol hetgeen een imagoversterkende werking heeft op de branche.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
2D3D is een mutidisciplinair bureau voor ruimtelijk, grafisch en interactief ontwerp sinds 1977, gespecialiseerd in design voor Public Space en corporate design.
ABT is een multidisciplinar adviesbureau dat is gespecialiseerd in de vakgebieden constructies, civiele techniek, bouwmanagement, bouwkunde en installaties sinds 1953.

Website: www.abt.eu

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes