Protek Aqua® epoxy

Protekta Aqua Tech bv

verlengde levensduur, duurzaam, milieuvriendelijk, economisch

Het renoveren/herstellen en verduurzamen van houten waterbouwwerken.

Nagenoeg altijd zijn traditionele waterbouwwerken als bruggen, remmingswerken, steigers, meerpalen, sluisdeuren etc. uitgevoerd in tropisch hardhout. Hout is duurzaam maar wordt vaak, met name op de wind en waterlijn, aangetast door de natuur elementen. Met behulp van het door Protekta ontwikkelde en beproefde Bèta-systeem (methode) en de Protek Aqua® epoxy (product) heeft Protekta Aqua Tech BV het octrooi verworven voor deze innovatieve methode. Innovatief aan deze methode is dat het hout ter plekke, dus in het water, hersteld en verduurzaamd kan worden.

Hout ter plekke verduurzamen in plaats van vervangen.

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost
Door het ter plaatse herstellen is de herstel- en/of vervangtijd drastisch verlaagd. In het geval van bruggen en steigers behoeven deze in veel gevallen nauwelijks buiten gebruik gesteld te worden. Dit voorkomt vaak veel logistieke knelpunten met betrekking tot verkeer dat gebruik maakt van de waterbouwwerken.
Daarbij komt dat deze manier van herstel duurzaam is door het handhaven van het bestaande hout waardoor nieuw hout op andere plaatsen ingezet kan worden.

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert
Doordat hout nu op een duurzame en economische manier te herstellen is kan er in meerdere situaties gekozen worden voor het toepassen van hout in waterbouwwerken.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
Er is met deze methode juist geen sprake van toename maar van verduurzamen. Dit betekent dat het gebruik van hout in waterbouwwerken weer een serieuze optie is. Aangetast hout is namelijk snel en doeltreffend te herstellen. Concrete toename van gebruik is op dit moment niet te geven.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen

  • het bespaart goed hout door het plaatselijk aangetaste hout te herstellen
  • economisch veel voordeliger dan vervangen
  • door minder materiaal, door korte bouw/hersteltijd, geen logistieke belemmeringen vanwege verkeersomleidingen, geen verontreiniging en verstoring door het trekken van oude palen en trillen van nieuwe palen in de ondergrond. Geen scheuren in kademuren of aanpalende gebouwen.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
De methode is in ontwikkeling vanaf 1999. In periodes is met name de ontwikkeling van de Protek Aqua epoxy tot stand gekomen. De laatste 5 jaar is de ontwikkeling geïntensiveerd. Vanaf 2008 zijn er bij verschillende instituten en universiteiten proeven uitgevoerd om de methodiek te onderwerpen aan onafhankelijke partijktesten. Deze testen hebben aangetoond dat zowel de methodiek als de epoxy voldoet aan de doelstellingen die Protekta daarbij had. Toepassing in het water bij hout met hoge vochtigheidspercentages. Vanaf 2009 zijn de eerste pilotprojecten opgeleverd bij Port of Rotterdam. Vanaf april 2010 wordt de Bèta methode met de Protek Aqua epoxy commercieel ingezet.

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
Port of Rotterdam (frontpalen/aanmeerpalen, aanlegsteiger), Goederede (alle meerpalen in historische haven), gemeente Vlaardingen (4 remmingswerken), Moerkapelle (bruggen, jukpalen)
Gezien het octrooi is Protekta Aqua Tech BV op dit moment het enige bedrijf dat met deze combinatie van methode en product hout in waterbouwwerken kan herstellen en verduurzamen.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Het restaureren, renoveren en verduurzamen van hout in waterbouwwerken.

Website: www.protekta.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes