Plan Libre 2.0

Serge Schoemaker Architects

bouwsysteem, prefab, modulair, demontabel, duurzaam

Architectonisch ontwerp voor een prefab, modulair en demontabel bouwsysteem van hout

Plan Libre 2.0 is een architectonisch ontwerp voor een prefab, modulair en demontabel bouwsysteem van hout. Het ontwerp bestaat uit zes gelamineerde houten spanten en vierentwintig vloersegmenten, gemaakt houtskeletbouw. De spanten worden bevestigd in de grondplaat en ontlenen hun stabiliteit aan de verbindende vloersegmenten van de verdiepingsvloeren, die van beneden naar boven worden aangebracht. De constructie heeft een minimale ecologische voetafdruk en is in één dag op te bouwen of te demonteren, voor hergebruik of recycling. (Zie bijlage 1 voor een uitgebreide samenvatting.)

Plan Libre 2.0

Omschrijving
Plan Libre 2.0 is een architectonische verkenning van geprefabriceerde, demontabele architectuur. Het is een pleidooi voor het zoeken naar onconventionele duurzame constructieprincipes die een zinvol (her)gebruik van grondstoffen en gebouwen mogelijk maken.

Het ontwerp bestaat uit zes gelamineerde houten spanten en vierentwintig vloersegmenten, gemaakt in houtskeletbouw. Ze worden bevestigd in de grondplaat en ontlenen hun stabiliteit aan de verbindende vloersegmenten van de verdiepingsvloeren die van beneden naar boven worden aangebracht.

De constructie heeft een minimale ecologische voetafdruk. Door het hout deels te lamineren kan gebruik worden gemaakt van lokaal vindbaar en hernieuwbaar hout. De constructie is in één dag op te bouwen of te demonteren, voor hergebruik of recycling. De ronde vorm en centrale vide reduceren de constructieve afmetingen en daarmee tevens het materiaalgebruik.

De constructieve optimalisatie van het plan heeft geleid tot expressiviteit en ruimtelijke kwaliteit. Het bouwsysteem maakt een integraal onderdeel uit van de architectuur. De asymmetrisch geplaatste vide brengt licht in het hart van het gebouw en verleent het ontwerp een interne rondgang. Het gebouw kan worden gebruikt als uitkijkplatform, tijdelijk of permanent paviljoen.


Houtprijs 2012, Innovatieprijs

Met 'Plan Libre' visualiseerde Le Corbusier aan het begin van de twintigste eeuw de architectonische mogelijkheden van het gewapend beton. Zijn model van de 'vrije plattegrond' was de start van de modernistische architectuurperiode. Plan Libre 2.0 geeft dit ruimtelijke idee een tweede leven door het constructief te vertalen naar de eenentwintigste eeuw.

De huidige ecologische uitdagingen vragen om nieuwe, schone bouwwijzen. Plan Libre 2.0 visualiseert een eenvoudige gedacht: hout kan een grote rol spelen bij het bouwen van een duurzame toekomst. Bovendien zijn demontabele houten bouwsystemen niet alleen ecologisch verantwoord, maar kunnen ze ook tot architectonisch vernieuwende en expressieve projecten leiden.

Het project toont de architectonische mogelijkheden van het duurzaam bouwen met houten prefab bouwelementen. Het project is qua vormgeving teruggebracht tot haar essentie, maar kan op vele manieren worden gebruikt en uitgebreid.

Plan Libre 2.0 kan door haar iconografische kwaliteit symbool komen te staan voor een nieuwe architectuurperiode. Het kan de aandacht voor hout onder architecten en architectuurstudenten vergroten en het duurzame imago van de branche verder versterken.

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost
Houten geprefabriceerde en modulaire bouwsystemen zijn zelden sexy: ze kennen geen ruimtelijke kwaliteiten en worden veelal rechttoe rechtaan toegepast. Bij dit project is de bouwwijze centraal gesteld bij de vormgeving en het constructieprincipe een integraal onderdeel van de architectonische kwaliteit.

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert
Plan Libre 2.0 toont de architectonische potentie van houten geprefabriceerde en modulaire bouwsystemen. Het is een visitekaartje voor het duurzaam bouwen met hout.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
Het interesse voor ecologisch verantwoord bouwen zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Tegen deze achtergrond kan Plan Libre 2.0 de aandacht voor houten bouwsystemen bij architecten en architectuurstudenten wezenlijk vergroten - en het gebruik van hout bij innovatieve duurzame bouwprojecten stimuleren.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen
Het project is een pleidooi voor het zoeken naar onconventionele duurzame constructieprincipes die een zinvol (her)gebruik van grondstoffen en gebouwen mogelijk maken.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
2011

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
Ons doel is om dit jaar een eerste prototype te realiseren. Vanaf 2013 moet het plan toepasbaar zijn.

Samenvatting vernieuwing
Plan Libre 2.0 is een architectonisch ontwerp voor een prefab, modulair en demontabel bouwsysteem van hout. Het ontwerp bestaat uit zes gelamineerde houten spanten en vierentwintig vloersegmenten, gemaakt houtskeletbouw. De spanten worden bevestigd in de grondplaat en ontlenen hun stabiliteit aan de verbindende vloersegmenten van de verdiepingsvloeren, die van beneden naar boven worden aangebracht. De constructie heeft een minimale ecologische voetafdruk en is in één dag op te bouwen of te demonteren, voor hergebruik of recycling. (Zie bijlage 1 voor een uitgebreide samenvatting.)

Website: www.sergeschoemaker.com

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes