Passiefwoningen, Roosendaal

Woningbouw

Han van Zwieten Architecten B.N.A.

Aramis AlleWonen, Roosendaal

VDM, Drachten

Aramis AlleWonen, Roosendaal

Han van Zwieten

VDM, Drachten

Huurders

Passiefwoningen, Roosendaal

Omschrijving
In Roosendaal in de naoorlogse woonwijk de Kroeven stond woningbouwvereniging Arwon (tegenwoordig Aramis AlleeWonen geheten) in 2004 een ingrijpende herontwikkeling voor ogen, waarbij een duurzame benadering werd gevraagd.

Problemen als achterstallig onderhoud, het vergrijzen van de bewoners en een fantasieloze stempel-stedenbouw moesten worden opgelost om van de Kroeven weer een aantrekkelijk duurzaam woonmilieu te maken.
Het betrof de aanpak van in totaal 224 eengezinswoningen, waarvan in de eerste fase 62 woningen ingrijpend gerenoveerd  werden, in de tweede fase 78 woningen gesloopt zijn en 96 woningen nieuw gebouwd, tevens kregen 84 woningen een grondige opknapbeurt.

Naast de herontwikkeling wilde de woningbouwvereniging ervaring opdoen met de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaam bouwen. Aanvankelijk werd uitgegaan van 4 experimenten, te weten: actieve en passieve zonne-energieconcepten en allergeen bouwen. Vervolgens wilde men ervaring opdoen met bouwen in houtskeletbouw en tenslotte wilde men als eerste in Nederland daadwerkelijk het Passiefhuis-concept realiseren. De passiefwoningen zijn gerealiseerd met financiële steun van Senter-Novem (nu agentschap NL). Van de woningen is een website: www.passiefhuis-roosendaal.nl
Het project is genomineerd voor de NET-trofee 2008 van het ministerie van VROM

Houttoepassingen
De drie passiefwoningen zijn opgetrokken in houtskeletbouw elementen. Dat maakte het mogelijk om het  dikkere isolatiepakket kwijt te kunnen zonder nadelige koudebruggen of enorm forse constructiediktes.

Motivatie
De tweede fase met sloop nieuwbouw biedt een grote diversiteit aan woningtypologieen:
Naast eengezinswoningen bevat het plan ook appartementen in 3 bouwlagen en patiowoningen met een woon -slaap programma op de begane grond die zeer geschikt zijn voor senioren. Ook zijn drie experiment zonne-energiewoningen ontworpen welke later verder zijn uitgewerkt naar passiefwoningen. Het 4e experiment behelsde de introductie van het bouwen in houtskeletbouw in het kader van het I.F.D.-bouwen; industrieel flexibel en demontabel. Houtskeletbouw heeft het voordeel dat een zeer korte bouwtijd bereikt kan worden door de prefab-methodiek. Ook in de “Cradle to Cradle”-filosofie scoort houtskeletbouw goed vanwege de hergebruikmogelijkheden of recycling. Bovendien is hout als bouwmateriaal zeer duurzaam, het is in principe een oneindige grondstof.

De stedenbouwkundige eenheid binnen de nieuwe wijk wordt gevormd door een centrale groene ruimte, de architectonische eenheid door het gebruik van een kleur baksteen (oranjerood gemeleerd, met een frisse uitstraling) “rode dozen” als blokbeeindiging en met terugkerende elementen als tuinafscheidingen, uniforme kozijnen en voordeuren in de diverse woningtypen. Om de kosten van het vervangen en omleiden van riolering en kabels en leidingen te beperken, blijft het huidige stratenpatroon zoveel mogelijk gehandhaafd.

Als tegenhanger van de bestaande woningen met de zadelkappen willen we alle nieuwe woning types met een plat dak uitvoeren om rust in de wijk te creeren en een helder contrast tussen oud en nieuw te maken. De dakrand beeindigingen zijn dan ook bij al de types op een zelfde manier uitgewerkt. Met name het beeld rondom het nieuwe park wordt hierdoor heel overzichtelijk. Naast een variatie in de bebouwing hebben we ook meer variatie aangebracht in de openbare ruimtes. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe woonstraten bij de patiowoningen en de eengezinswoningen geïntroduceerd.

Langs de Staringlaan zijn er in het nieuwe plan aan de zuidzijde een en aan de noordzijde drie appartement gebouwen geplaatst waardoor deze laan nu een duidelijke begrenzing heeft met een eigen karakter. De drie appartementgebouwen vormen een overgang tussen de laagbouw aan de zuidzijde en de hoogbouw aan de noordzijde. Deze appartementgebouwen zijn in houtskeletbouw uitgevoerd waarbij vooraf een aantal woningscheidende vloer-plafondconstructies zijn getest of deze voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Uit praktijkmetingen na uitvoering  bleek dat deze beter zijn dan betonvloeren.

Blikvanger van het project zijn de drie experimentwoningen langs de Beetslaan.
De woningen bestaan uit drie bouwlagen en worden tegen de kop van bestaande bouwblokken gebouwd.
Met de woningen worden de drie concepten van zonne-energie zichtbaar gemaakt.

Zonnewoning 1: actief thermisch - collectoren in de gevel voor opwekking warmwater.
Zonnewoning 2: actief elektrisch - PV panelen in gevel voor opwekking elektriciteit.
Zonnewoning 3: passief serre - wintertuin (dmv te openen ramen kan warmte door de woning verspreid worden).

De doelstelling van het project van de drie zonnewoningen was het ervaring gaan opdoen met duurzame opwekking van energie. Het ontwerp van de woningen was daar dan ook op afgestemd. Omdat passief woningen ook gebruik maken van zonne-energie gaf het doorontwikkelen naar passief woningen qua ontwerp niet veel problemen. De geëiste isolatiewaarden van de schil, de kozijnen, de ramen en deuren, de luchtdichtheid en de installaties waren de onderdelen die in technische zin de uitdaging vormden.

In het project zijn een aantal technologische vernieuwingen toegepast:

  1. een I-ligger constructie in de houtskeletbouw om het houtpercentage te verlagen;
  2. een installatie die de combinatie in zich heeft van WTW, verwarming en warmwatervoorziening;
  3. een oplossing voor passiefhuiskozijnen, ramen en deuren die voldoen aan het politiekeurmerk

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Han van Zwieten Architecten ontwerpt en realiseert zowel afzonderlijke nieuwbouw-, renovatie- en restauratieprojecten als gecombineerde projecten. In onze projecten besteden wij veel aandacht aan duurzaamheid, bruikbaarheid, gezonde materialen en integrale toepassingen van zonne-energie.

Website: www.hanvanzwieten.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes