Meander Medisch Centrum

Utiliteitsbouw

atelier PRO architekten

Meander Medisch Centrum

2MC3 (Meander Combinatie VOF: Heijmans Bouw, Ballast Nedam, Burgers Ergon)

Meander Medisch Centrum

atelier PRO architekten - Hans van Beek ism Mark Bruin, Jeroen Ekama, Paul Fouchier, Emile Jansen, Menno Roefs

Aronsohn Constructies

Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum

Omschrijving
Het nieuwe Meander Medisch Centrum van Amersfoort is een ziekenhuis van een geheel nieuwe orde. Een zorginstelling van meer dan 100.000 m², waar, ondanks de grootte men de weg wél kan vinden, de patiënt centraal staat en het contact met de omliggende groene omgeving in heel het gebouw voelbaar is. Zo ontstaat een heilzame omgeving waar, mede doordat alleen eenpersoonskamers zijn gebouwd, de patiënt meer rust heeft en daardoor sneller zal herstellen. Vanaf eind 2013 zijn de eerste patiënten opgenomen in dit bijzonder ruimtelijke, lichte ziekenhuis.

Hoofdstructuur
De samenstelling van gebouwen die het ziekenhuis vormt, heeft een overzichtelijke structuur als in een dorp, met een laan en pleintjes, van waaruit alle ‘huizen’ bereikbaar zijn. De LAAN vormt, vanaf de entree, de centrale as van het plan. Alle publiek toegankelijke bouwdelen zijn vanaf deze hoofdstraat zichtbaar en bereikbaar. Grenzend aan de LAAN liggen drie bijzondere glasoverkapte ‘pleinen’: De Brink en de FOYER rechts van de LAAN en de ORANJERIE links. Belangrijke oriëntatiepunten zijn verder de grote publieke functies, zoals het restaurant, de apotheek, het auditorium en de wachtruimten.

Mensen
De ambitie is een humane omgeving waar mensen, die toch al onder druk staan, op een rustgevende manier kunnen verblijven. Daarbij gaat het niet alleen om patiënten. Ook bezoekers en vooral ook medewerkers moeten zich op hun gemak voelen en hun weg kunnen vinden. Daarom bevindt zich tussen de gebouwen veel open ruimte, waardoor het landschap tot diep het plan binnendringt, met als gevolg daglicht tot in het hart van het complex en zicht op de omliggende omgeving. Daglicht, oriëntatie en groen zijn essentiële onderdelen die het welbevinden van de mensen bepalen. Ook de materialen van de gevels sluiten hier op aan: metselwerk donker waar het moet aansluiten op het groen en licht waar het de binnenhoven ontsluit. Verder houten latten en vooral ook veel glas.

Houttoepassingen
SafeWood Select (western red cedar), inlands lariks leidingkokers in de parkeergarage. Cloeziana palen, azobé balken in de pergola. Berkentriplex binnen gevels openbare ruimte Brink en Foyer en meubilair . Beuken binnenkozijnen, berkentriplex glaslatten. Gelamineerd vuren dakliggers (Brink), dagkanten lichtstraten (Brink, Laan, Foyer), ronde kolommen (Oranjerie). Ayous lattenplafond in de Laan. Anatolia traptreden in de poliklinieken. Beuken lattenbanken vast (Laan, Brink). Bamboe lambrisering (hele gebouw). Bruynzeel-parket eiken ministrookjes (lunchdek Brink).

Motivatie

Kwaliteit ontwerp
In het Meander Medisch Centrum (Amersfoort) maakt hout een belangrijk deel uit van de ‘healing environment’. In tal van situaties werd hout gebruikt.
Western Red Cedar gevelbekleding van 5.000m2 voor aanbouwen en bijzondere deelgebouwen. Berken binnenwanden in het interieur. Bij de Brink met het restaurant een berken plafond (Antisone) en berken deuren en kozijnen. Een woud van scheve vuren kolommen in de wachtruimte. Een plafonds met bamboestengels in de publieksruimte binnen. Een gevels met eiken boomstammen bij de stallingsgarage. Houten pergola’s bij de parkeergarage. Gelamineerde houten spanten. Beuken banken in de wachtruimten.
Behalve dat er veel hout in het gebouw is toegepast is er veel hout rond het gebouw gespaard. Bij de bouw van het ziekenhuis zijn de bomen op het bouwterrein waar mogelijk gespaard zodat het gebouwencomplex meteen bij de nieuwbouw al in een parkachtig landschap ligt.

Bijdrage aan imago hout
Hout heeft een imago die staat voor natuurlijk en rustgevend. Van dat imago heeft atelier PRO gebruik gemaakt. Het gebouw is verdeeld in twee zones. Een zone voor de patiënt en bezoekers (‘healing environment’) waar vooral rust wordt gebracht en een zone voor de ziekenhuismachine (‘hotfloors’) waar vooral doelmatigheid, efficiënte en hygiëne. Een kwaliteit van het ontwerp is dat in dit enorme gebouw een schaalsprong wordt gemaakt in de ‘healing environment’ zodat er in de beleving van patiënten en bezoekers een samenhang en overzichtelijkheid ontstaat van het ziekenhuis. Van het weidse parkachtige landschap naar de publieksruimte naar de meer gesloten verpleegafdelingen tot de intieme privékamers. Naast daglicht en uitzicht speelt het imago van hout een belangrijke rol. Bij de patiënten wordt door dat imago zo mede de rust gebracht die nodig is bij het genezingsproces.

Vernieuwende aspecten en andere bijdragen aan de houtarchitectuur
Vernieuwend is het gebruik van het imago van hout in de ‘healing environment’. Niet alleen het gebruik van hout in de ‘healing environment’ maar vooral het overbruggen van de schaalniveaus waardoor een samenhang ontstaat tussen verschillende ruimten. Van het parkachtige landschap tot de privékamers. Daardoor wordt het beeld van samenhang gegeven bij patiënten en bezoekers. Het enorme gebouwencomplex wordt zo begrijpelijk en overzichtelijk gemaakt.

Duurzaamheidsbijdrage
Het gebouw kreeg GreenCalc+ label B met een score van 233 punten. Een aantal belangrijk keuzes lagen ten grondslag aan deze goede score. Ten eerste de scheiding tussen compacte zeer goed geïsoleerde bouwmassa’s en een publiekszone met een getemperd klimaat en een buitenkarakter. Compact bouwen zorgt voor minder dak-, gevel- en glasoppervlak en daardoor minder thermisch verlies. Ten tweede speelt het gekozen installatieconcept met betonkernactivering voor een groot deel van het gebouw in combinatie met de centrale, effectieve opwekking van warmte en warm tapwater is een erg duurzame oplossing. En daarbij het zuinig met water omgegaan door te kiezen voor waterbesparende toiletten, douchekoppen en kranen. Ten derde is er warmte-koude-opslag (WKO) toegepast met verschillende bronnen, in de zomer worden de ruimten gekoeld en in de winter verwarmd. De betekenis van hout voor de duurzaamheid ligt vooral in het imago van hout.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Atelier PRO is een internationaal opererend architectenbureau waar ruim 45 bevlogen vakmensen uit alle delen van Europa werken aan architectuur, stedenbouw, interieurarchitectuur, duurzaamheid van gebouwen en leefomgeving, bouwproces- en kostenmanagement. Er is een Deense en een half Griekse architect directeur, daarnaast werken de Franse, Duitse, Deense, Portugese, Nieuw Zeelandse medewerkers aan de vele projecten in het binnen en buitenland.

Website: www.atelierpro.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes