Laan van Orden, Apeldoorn

Woningbouw

Tangram Architekten

VVE De Vier Seizoenen

Nikkels Bouwbedrijf, Twello

De Goede Woning, Apeldoorn

Tangram Architekten, Charlotte ten Dijke en Bart Mispelblom Beyer

van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv, Amsterdam

VVE De Vier Seizoenen

Laan van Orden, Apeldoorn

Omschrijving
Project
De voormalige locatie van de Opstandingskerk aan de Laan van Orden in Apeldoorn werd bestemd voor woningbouw. Het plangebied ligt in een groene wijk met eenvoudige blokken van verschillende maat: appartementenflats en grondgebonden tweelaagse woningen wisselen er elkaar af. Deze verschillende schalen zijn doorgevoerd in het plan. Aan de noordzijde zijn daarom grondgebonden woningen toegevoegd, aan de Laan van Orden appartementenblokken.
Om een hoge dichtheid – aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde uit de omgeving - en een maximum aan openheid te genereren, leidde dit naast een stapeling van woningtypen ook tot een stapeling van landschap. De grondgebonden patiowoningen aan de noordzijde en de parkeerkelder worden afgedekt met een groen vlak, zoals dat in de wijk veel vorkomt, dat afloopt naar de Laan van Orden. Dit groene veld vormt de basis voor de vier appartementenblokken die in hoogte aansluiten op de hogere bebouwing langs de Laan van Orden.

Concept
In het plan is gezocht naar maximale verdichting zonder het gevoel van transparantie, hoogwaardige kwaliteit en open verkaveling te verliezen. Daarnaast werd gestreefd naar privacy en comfort met behoud van de collectieve elementen in het complex. Dit is bereikt door vier appartementenclusters langs de ontsluitingsas te plaatsen op een basement van voorzieningen, parkeerruimte en grondgebonden woningen. Het nieuwe ensemble sluit aan op de omliggende wijk door de orthogonale hoofdopzet. Om de dichtheid van het appartementengedeelte te verzachten en acceptabel te maken, krijgen deze blokken zachte afgeronde vormen. Zo ontstaan er geen directe gevelconfrontaties en vloeit de ruimte gevoelsmatig door.

Het hellende maaiveld onder de torens geeft het geheel ruimte. Aan de noordzijde liggen de grondgebonden patio-woningen onder het opgetilde maaiveld. Hierdoor sluit het niet alleen aan bij de kleinschalige wijk, maar wordt er ook een extra verdichtingslag gemaakt.

Houttoepassingen
Gevelopbouw en gevelbekleding, dekbekleding.

Motivatie
Orientatie, schaal en uitstraling
De grootste uitdaging van het plan was het samenbrengen van twee verschillende schalen van de omgeving. Behalve de ruimtelijke configuratie heeft de materialisatie daarbij een belangrijk rol gespeeld.

In de torens zijn drie appartementen per laag geplaatst. Door de situering van het appartement aan de noordzijde in de kopse kant van de ronding, is ook lichttoetreding vanuit oost- en westrichting mogelijk. De twee binnenste torens hebben een afwijkende vorm om zo de noordwoningen meer uitzicht en licht uit het zuiden te bieden.
De appartementenschakeling staat op een van zuid naar noord oplopend maaiveld/grasdak. De appartementen worden ontsloten middels een licht hellende, fel rood gekleurde, corridor die onder het grasvlak, het tweede maaiveld, door het hele plangebied loopt.
Aan de noordzijde gaan onder de landschapsstapeling de grondgebonden patiowoningen schuil.
Om ook hierin zon en licht te vangen zijn er aan de bovenzijde en zijkant diepe insnijdingen als patio’s voor de woningen uitgevoerd; aan de straatzijde hebben ze grote ramen. De huizen vormen in hoogte een welbewuste symmetrie met de twee woningblokken aan de overkant.  
De woontorens zijn slank en strak gedetailleerd en stralen hierdoor een weldadige rust uit. De keuze voor hout is een bewuste; immers in een kleinschalige setting van deze buurt zijn de woontorens al snel te grootschalig. Door te kiezen voor een vriendelijk, licht, natuurlijk materiaal als hout, met een verfijnde detaillering, wordt aansluiting gezocht bij de sfeer van de bestaande, als prettig ervaren, woonbuurt.

De gevels zijn niet-dragend, het complex is in beton, staal en kanaalplaten opgetrokken De gevelelementen zijn opgebouwd uit houtskelet-bouwwanden met glas, aluminium kozijnen en open, western red cedar borstweringen. Ronde gevelvormen in de woningbouw zijn doorgaans moeilijk te realiseren. De gevelsluitende elementen zijn gefacetteerd uitgevoerd, waarbij op de knikken doorgaande stijlen zijn bevestigd. Het effect hiervan is dat het facetteren als beeld is opgeheven en er een vloeiend rond beeld ontstaat. De open, genagelde, houten gevelbekleding is brandvertragend behandeld waardoor het voldoet aan de vereiste brandvoortplantingsklasse voor woningbouw van deze hoogte. De geveldelen zijn demontabel, wat eventueel onderhoud op termijn vergemakkelijkt.

De technische ontwikkeling van deze gevel, samen met de aannemer, brandweer Apeldoorn, TNO en LBP Sight is een redelijk unicum in de Nederlandse woningbouw. Het ontwerpproces heeft voor de gevel tot een fantastisch resultaat geleid, een nieuwe standaard. Onconventioneel gevormd, conventioneel gebouwd.

‘De Vier Seizoenen’ laat zien dat in een hoogdichte in een hoogdichte stedelijke verkaveling hout een zeer toepasselijk gevelmateriaal kan zijn dat fijnheid in detail, vrijheid van vorm en een vriendelijke uitstraling kan brengen, zelfs in betaalbare woningbouw voor de middengroep.
 

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Architectenbureau

Website: www.tangramarchitekten.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes