Kind Wijkcentrum Meerlaer Maliskamp

Utiliteitsbouw

Kuin & Kuin architecten

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Bouwbedrijf Timmers Rosmalen

Gemeente ‘s-Hertogenbosch / Stichting Signum / Stichting Cello

Kuin & Kuin architecten

VCR Rosmalen

Wijkcentrum Ons Trefpunt, basisschool De Masten, dagopvang Elzengaard, logeerhuis Elzengaard, buitensch. opvang Club Konqxi

Kind Wijkcentrum Meerlaer Maliskamp

Omschrijving

Samen leren, spelen, ontmoeten in een natuurlijke omgeving
In het nieuwe Kind- en Wijkcentrum Meerlaer wordt een dagcentrum met logeerhuis voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen op een bijzondere wijze gecombineerd met een reguliere basisschool, kinderdagverblijf en buitenschool-se opvang, en met een wijkcentrum. In het project is zowel binnen als buiten veelvuldig met hout gewerkt. Rondom het complex is de bestaande groenstructuur omgezet in een avontuurlijke speelomgeving.

Het project is gesitueerd in het groene hart van de lommerrijke wijk Maliskamp. Deze locatie had voorheen een tamelijk ontoegankelijk karakter. In de nieuwe opzet krijgt het gebied meer de sfeer van een open wijkspeelpark. Het speelterrein rondom de school is in samenwerking met landschapsarchitect Buro Lubbers ontworpen als een avontuurlijk speelbos. In plaats van het gebruikelijke verharde speelplein bleven de bestaande bomen op het terrein zoveel mogelijk behouden, afgewisseld met slechts gedeeltelijk verharde open speelplekken. Met behulp van natuurlijke materialen zoals boomstammen is een diversiteit aan speelplekken gerealiseerd. Ook het parkeerter-rein is met veel groen ingericht.

Houttoepassingen
Exterieur: WRC-delen + Multiplex (Multipaint) + Meranti kozijnen
Interieur: Bamboe (betimmeringen) + Meranti (Traptreden, plinten, kozijnen + Ayous (plafonds)

Motivatie

Veel hout!
In aansluiting op de natuurlijke omgeving is in het project veel hout toegepast, zowel binnen als buiten. Ook de constructie is voor een belangrijk deel in hout uitgevoerd, middels gevelsluitende HSB elementen. De gevels zijn vrijwel geheel opgetrokken in voorvergrijsd Western Red Cedar, met plaatselijke accenten in garantiemultiplex. De buiten- en binnenkozijnen zijn uitgevoerd in dekkend geschilderd DRM hardhout. Binnen wordt de natuurlijke uitstraling verder versterkt in de vorm van een veelheid aan wand- en plafondbetimmeringen, traptreden, etc.
Op deze wijze vormt het project een integrale eenheid met de omgeving, en creëert het mede door de veelvuldige toepassing van hout een vriendelijke omgeving waar kinderen en andere gebruikers zich snel thuis en geborgen voelen. Een groot voor-deel is verder dat het vergrijsd WRC zeer lang meegaat (duurzaamheidsklasse 1) en door de wijze van verwerken verder geen onderhoud meer vergt.

Exterieur
Houten gevels in Western Red Cedar waren voor de kritische opdrachtgever bepaald geen voor de hand liggende keuze, en ook voor de architect niet. Bij de keuze voor vergrijsd cederhout is het bureau dan ook vrij letterlijk niet over één nacht ijs gegaan. Iets verderop in de wijk staat namelijk het woonhuis dat de broers Lex en Ron Kuin in 1987 voor hun ouders ontwierpen, als eerste project van Kuin & Kuin architecten. Dit houtskeletbouwhuis, destijds ook met vereende krachten in familieverband gebouwd, is eveneens rondom afgewerkt met Red Cedar. Om te voorkomen dat het hout onre-gelmatig zou vergrijzen, onder overstekken en door wisselende weersinvloeden, zijn de toegepaste houten delen vooraf licht voorvergrijsd met een transparante beits. De-cennia later stond het huis er nog steeds goed bij. Het cederhout heeft een mooi pati-na gekregen, en hinderlijke donkere uitbloeiingen van inhoudsstoffen zijn achterwege gebleven. Kortom, een goede kandidaat in de zoektocht naar een geschikt gevelma-teriaal.

Vlakke detaillering, HSB gevelelementen
Voor de toepassing in De Meerlaer is verder advies ingewonnen bij Centrum Hout in Almere. Daar gaf men aan dat de delen het best sterk geventileerd toegepast konden worden, met open voegen op een dubbel regelwerk. Om hinderlijke verkleuringen tot een minimum te beperken adviseerde men om zo min mogelijk overstekken te ma-ken. Dat heeft geleid tot een geheel vlakke detaillering. De aluminium waterslagen, dagkantafwerkingen en dakranden zijn vlak met de gevel gehouden, en de daarop aansluitende vertikale WRC-delen zijn aan de boven- en onderzijden afgeschuind. De delen zijn met RVS bolkopnagels bevestigd op een dubbel regelwerk in verduur-zaamd vurenhout, in een donkergrijze kleur zodat het regelwerk zich niet af zou teke-nen in de open voegen. Op de buitenhoeken is steeds één deel met 18 mm versmald en tegen het haakse deel bevestigd. De gevelopeningen zijn eveneens consequent op de werkende maat van de geveldelen afgestemd, zodat er uiteindelijk in het werk nauwelijks gezaagd hoefde te worden.
Bij de Meerlaer is het potentiele risico van verpoedering of afbladdering van filmvormende afwerkingen voorkomen door de delen vooraf te vergrijzen met een oliehoudend product dat meteen diep in het hout dringt (Sansin Enviro Stain Woodse-aler). Het middel is prefab aangebracht samen met een brandvertragend middel (Fla-me Delay PT+). De woodsealer reguleert met name de vochtopname van het hout, die vaak orientatieafhankelijk kan zijn, en zorgt daardoor voor een gelijke vergrijzing op alle gevels. Na aanbrengen op de gevels verkleurt het hout nog enigzins, maar al vrij snel daarna bereikt het zijn eindkleur.
In contrast met de vlakke gevels zonder uitstekende delen zijn er op diverse plaatsen toch ook juist forse overstekken gemaakt waarmee beschutte buitenruimten gecre-ëerd zijn voor de meer kwetsbare kinderen van het medisch dagverblijf. Met name in deze terugliggende gevels zijn ook de accentvlakken met lichtgroene kleur op garan-tiemultiplex gesitueerd, om dit multiplex zoveel mogelijk te beschermen, en het onder-houd hiervan te beperken.
Ook in de constructie van het gebouw is het nodige hout verwerkt: de niet-dragende gevels hebben een HSB binnenspouwblad, en de overige gevels zijn gemaakt met een geïsoleerd houten regelwerk op een kalkzandsteen binnenblad.

Interieur
De WRC delen van de gevels hebben in het interieur hun voortgezetting gekregen in de vorm van betimmeringen in Ayoushout van diverse binnenwanden en in de houten plafonds van de circulatieruimten en de zalen van het wijkcentrum. Net als in de ge-vels zijn de plafonddelen met open voegen aangebracht. Dat biedt mogelijkheden voor het toevoegen van extra akoestische voorzieningen, maar het combineert ook goed met het toegepaste ventilatiesysteem. Dit zogenaamde Optimavent systeem gaat uit van de toevoer van verse lucht in centrale ruimten via ventilatoren boven de plafonds. Verder zijn de treden van de binnentrappen in Merbau uitgevoerd en de di-verse vaste binnenmeubels en lambrizeringen in licht bamboe.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Architectenbureau

Website: www.kuinkuin.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes