iXpando

Smart Building Solutions BV

Doe-het-zelf, snel bouwen, simpel, betaalbaar bouwen, hout, herbruikbaar, geen windowdressing, one stop shopping, goedkoop bouwen, hoge isolatiewaardes, recycling, herbruikbare materialen, demontabel, configurator, dynamic pricing

Het betreft een modulair bouwconcept dat, mede door toepassing van een eigen grid ( moduulmaat ), dat niet alleen met betrekking tot de maatvoering, maar ook in de praktijk modulair is. Doordat elk grid als een standaard materiaal leverbaar is, wordt het mogelijk om in grids te ontwerpen zonder dat hiervoor, na realisatie van het ontwerpproces, de bouwcomponenten moeten worden ontwikkeld ontworpen, getekend, voorbereid of op maat moeten worden geproduceerd.

iXpando

 

Samenvatting vernieuwing
Aanbouwen wordt weer betaalbaar middels een bouwsysteem dat op specificatie wordt gebouwd met standaard componenten en een zeer korte bouwtijd van 1 a 2 weken. Door toepassing van een modulair bouwsysteem is kwalitatief hoogwaardig bouwen tegen een lage prijs mogelijk voor bijna iedereen op bijna elke plek.
Alle stappen, van ontwerpproces tot bouwproces, zijn gestandaardiseerd. We zijn erin geslaagd om, voor bijna iedereen modulair, op klantspecificatie gebouwen of gebouwdelen te produceren tegen significant lagere kosten dan met de traditionele bouwmethode, middels een uitgebalanceerd bouwsysteem dat ook nog door bijna iedereen ( zonder ervaring ) te bouwen is .
Standaardiseren zonder beperking van ontwerpvrijheid is wel degelijk mogelijk met ons bouwconcept.

Motivatie

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost
De motivatie om tot de ontwikkeling van een modulair bouwsysteem te komen is, zoals zo vaak bij innovatie, geboren uit frustratie of de drang naar verbetering. Architecten ontwerpen bij ieder nieuw bouwwerk steeds nieuwe details. Op die manier proberen ze hun eigen handtekening onder het bouwwerk te zetten. Zelfs wanneer het telkens om eenzelfde bouwwerk gaat, worden er toch weer nieuwe details ontworpen waardoor de vakman op de bouwplaats zich steeds weer moet aanpassen aan deze nieuwe details. Het spreekt voor zich dat hierdoor de kans op fouten alleen maar toeneemt.
Daarnaast is er een oerwoud aan verschillende bouwmaterialen op de markt en het is natuurlijk absoluut onmogelijk om van alle bouwmaterialen de verwerkingseisen te kennen.
Tegelijk worden soms door architecten materialen voorgeschreven die eigenlijk niet geschikt zijn om op bepaalde plaatsen te worden toegepast, maar toch op die ongeschikte plaatsen worden voorgeschreven.
De architect is een esthetisch ontwerper en ontbeert vaak de specialistische verwerkingsvoorschriften van de door hem / haar toegepaste cq. voorgeschreven materialen.

Het gevolg van het voornoemde verhaal is:

  • Hoge faalkosten ( 11,7 % );
  • Veel bouwfouten;
  • Hoge herstelkosten;
  • Te laat opleveren;
  • Kennis wordt niet of niet volledig overgedragen;
  • Er zijn al te weinig vakmensen die nooit alle verwerkingseisen kennen van alle in de markt aanwezige
  • producten;
  • Bij fouten wijst iedereen naar elkaar en niemand neemt verantwoordelijkheid;
  • Komen de verschillende partijen er tijdens ontwerp of voorbereiding van een bouwwerk niet uit, dan wordt het project als het ware over de schutting gegooid en mag degene die het opvangt met de onopgeloste problemen verder aan de slag die op de werkvloer zo goed en zo kwaad mogelijk worden opgelost met een oplossing die meestal niet de ideale oplossing is.

Door toepassing van modulair bouwen worden een groot aantal problemen opgelost:

Ontwerp:
Onze oplossing ligt in het standaardiseren van zowel het proces als de gebuikte materialen en productiemethodes.
En dat levert een wereld van verschil ! Zo geloven wij niet in BIM, maar in het “from scratch” ontwerpen en ontwikkelen in 3D. Het BIM-traject is dan overbodig. Tijdens dit ontwerpproces wordt er intensief gebruik gemaakt van een 3D printer, waardoor het mogelijk is om nog sneller en efficiënter te kunnen ontwerpen.

Isolatie.
Isolatiewaarde en koudebruggen oplossen is niet meer nodig, omdat het systeem 1 grote geïsoleerde schil
vormt met een Rc = 6,5 m2K/W.

Duurzaam
Duurzaamheid en hergebruik van materialen is geen issue meer, want alle materialen zijn herbruikbaar
zonder aan kwaliteit te verliezen of zijn materialen welke in de natuur voorkomen en bij verantwoord gebruik
geen probleem opleveren voor het milieu. Ca. 80% van de toegepaste materialen is immers hout.

Geen onverwachte kosten.
Het is bijna onmogelijk om de bouwkosten te overschrijden. Door toepassing van dynamic pricing tijdens elke stap in het ontwerpproces is het mogelijk om de exacte kosten te bepalen zonder meerkosten aan het einde van het proces.

Gewaarborgde kwaliteit.
De kwaliteit van het eindproduct is consistenter, doordat alle onderdelen in een geconditioneerde omgeving zijn geproduceerd met minimale maattoleranties ( <0,1 mm )

Veiligheid.
Veiligheid op de bouwplaats. Door de bouwwerken voor aanvang volledig te kunnen beveiligen wordt letsel gereduceerd tot praktisch nul. Ook is het niet meer nodig om, behoudens het gebruik van accuboormachines, gebruik te moeten maken van snijdend en draaiend materieel.

Korte levertijden.
Levertijden van aanbouwen of woningen worden verkort. Alle componenten zijn binnen maximaal 2 weken te leveren als het een aanbouw of mantelzorgwoning betreft en binnen 3 weken indien het de nieuwbouw van een woonhuis betreft.

Zeer korte bouwtijd.
De bouwtijd wordt teruggebracht tot 20 % ten opzichte van de traditionele bouwtijd. Ter verduidelijking: een traditionele aanbouw met een doorlooptijd van 7 weken wordt teruggebracht naar een doorlooptijd van 1 week!

Faalkosten
Door toepassingen van standaard “plug and play” componenten worden de faalkosten gereduceerd tot nihil.

Eigenbouw in een handomdraai.
Het gebrek aan vakmanschap en aanwas van vakmanschap. Door toepassing van een LEGO / IKEA - achtig bouwsysteem, is het mogelijk gebleken om een high-end product te ontwikkelen en te produceren, waarbij de montage op de bouwplaats kan geschieden door niet geschoolde monteurs door middel van duidelijke en simpele instructies die beschikbaar zijn in beeld en geluid.

Reststoffen.
Doordat er volledige componenten op maat op de bouwplaats worden aangevoerd ontstaat er geen zaag en snijafval op de bouwplaats. Behoudens de verpakkingsmaterialen hoeven er dus geen reststoffen meer te worden afgevoerd.

Renteverlies
Renteverlies tijdens de bouwperiode is minimaal door de zeer korte doorlooptijd / bouwtijd. Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert. Doordat het bouwsysteem aanzienlijk goedkoper is dan traditioneel gebouwde aanbouwen en nieuwbouwprojecten, zal ook de vraag naar deze alternatieve, hoogwaardigere producten stijgen. Dat is vanzelfsprekend wanneer de “Hollandse zuinigheid” wordt meegewogen. Hierdoor hoeven houtproducten niet meer te concurreren met steenachtige bouwproducten, maar zal traditionele steenbouw met houtproducten moeten gaan concurreren.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
Ondanks dat de productie van woningen wereldwijd ca. 80% bedraagt is dit deel van de wereld ingesteld op steenachtige materialen. Door het grote volume van deze steenachtige producten dat wordt geproduceerd en omdat het erop lijkt dat de Nederlander genetisch is geïnfecteerd door klei- en kalkmoleculen, is het zeer moeilijk om iemand die in stenen denkt een alternatief te laten gebruiken. Deze mindset kan enkel doorbroken worden wanneer er een goedkoper en beter alternatief wordt geboden.

Door toepassing van ons bouwsysteem zou er op het gebied van het aanbouwen bij bestaande woningen een marktaandeel ontstaan van ca. 30% waardoor het houtgebruik met ca 20% zou kunnen toenemen. In de traditionele bouw wordt namelijk al een klein deel van ca. 10% hout toegepast in kozijnen en daken. Voor de nieuwbouw zal dit percentage groter zijn. Maar omdat de kosten voor het traditionele ( maar van minder hoge kwaliteit ) bouwen momenteel zeer laag liggen ten gevolge van de crisis, is het moeilijk om een inschatting te geven van de toename van het houtgebruik. De verschillen tussen bouwen in hout en steen zijn immers klein en zal er in de meeste gevallen worden teruggegrepen op veilige en vertrouwde productiemethoden. Deze instelling wordt vaak ook nog aangewakkerd door de dominante steen- of betonfabrikanten. Een voorzichtige inschatting voor nieuwbouw zou op 10 tot 20% stijging kunnen uitkomen.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen
Door gebruik te maken van werkelijk hergebruikte en her te gebruiken materialen, zijn wij in staat om een volledig duurzaam product te leveren, waarbij de term duurzaam ook daadwerkelijk duurzaam hergebruik mogelijk maakt.
Zo is niet alleen het product, maar zijn ook alle materialen afzonderlijk demontabel en herbruikbaar. Daar waar het momenteel nog niet mogelijk is om natuurlijke materialen toe te passen, is ervoor gekozen om rest- en recyclematerialen te verwerken, of om materialen niet chemisch of technisch onlosmakelijk met elkaar te verbinden.

Door het toepassen van hout zijn wij erin geslaagd om een volledig duurzaam, demontabel en duurzaam bouwsysteem op te zetten dat gebruik maakt van de laatste stand der techniek, gecombineerd met een dosis nuchter verstand teneinde een innovatie op het gebied van duurzaam bouwen mogelijk te maken.

Door een high-end product te produceren en te leveren, is aangetoond dat het mogelijk is om duurzaam en betaalbaar bouwen voor bijna iedereen bereikbaar te maken.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
De ontwikkeling heeft plaatsgevonden in 2013 en 2014, maar wordt nog steeds doorontwikkeld. Het begin is gemaakt door het ontwikkelen, produceren en bouwen van de eerste aanbouw. Dit concept wordt thans doorontwikkeld. Op dit moment zijn er meerdere offertes uitgebracht en zijn er reeds 2 mondelinge toezeggingen gedaan voor de bouw van aanbouwen en een vrijstaande mantelzorgwoning. De volgende stap is het lanceren van een nieuwbouwconcept dat in de 2e helft van 2014 wordt gelanceerd.

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
De formule is inmiddels ondergebracht in een vennootschap als dochteronderneming van Smart Building Solutions BV genaamd iXpando BV

Korte omschrijving activiteiten inschrijver

Smart Building Solutions BV ontwikkelt, en verkoopt innovatieve concepten, bouwsystemen en producten voor de bouw. Hierbij wordt vooral gekeken naar echte duurzaamheid ( geen windowdressing ), waarbij toepassing van hout de overhand heeft alsmede het optimaliseren van de daarbij behorende, geautomatiseerde, productieprocessen. De productie van de componenten en producten wordt volledig uitbesteedt. Door samenwerking en het durven delen van kennis is het mogelijk gebleken om een bouwsysteem als iXpando te ontwikkelen, waardoor bouwen duurzamer, efficiënter, betaalbaarder en minder milieubelastend zal zijn. Wil je vanuit je overtuiging nieuwe duurzame producten ontwikkelen dan moet dit ook zichtbaar zijn in je prive omgeving. Reeds 3 jaar wonen Harry Knoors samen met echtgenote Sandra en hun 3 kinderen in een houtskeletbouw passiefhuis in Limbricht.
Overtuiging vanuit persoonlijke ervaring!

Website: www.ixpando.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes