Finti®

Finex Timber Solutions B.V.

3 Patenten, Unieke Lambda-d waarde (λd 0,095 W/(m1.K)) - (λ90/90 0,092 W/(m1.K)), Vormstabiel, Milieuvriendelijk en recyclebaar, Licht van gewicht, Duurzaam beheerde PEFC en FSC productiebossen, Desiged and made in Holland, Onderhoudsvriendelijk, Duurzaamheidsklasse-2, Maatgespecificeerd, KOMO gecertificeerd, Sterkte klasse C-27 volgens NEN-EN 384

Nederland is een baanbrekende en innovatieve houtsoort rijker. Finex Timber Solutions BV introduceert met Finti® de toekomst van hout voor buitentoepassingen. Finti® is perfect geschikt als toepassing voor kozijnen, ramen en deuren en velerlei andere toepassingen.

Finti®

Samenvatting vernieuwing

 • Innovatief
 • Revolutionair
 • Uniek
 • Voorzien van vereiste certificaten
 • Breed toepasbaar

Motivatie

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost

 • Met de introductie van Finti® wordt het voor het eerst mogelijk om in bestaande profielmaten van kozijnen passief-bouw-waarden te behalen. De unieke Lambda waarde (λd 0,095 W/(m1.K)) - (λ90/90 0,092 W/(m1.K)), getest en KOMO-gecertificeerd door SHR te Wageningen, is dermate baanbrekend en uitzonderlijk dat hiermee het houtenkozijn gemaakt van Finti® zich uniek kan onderscheiden te opzichte van kunststof- en aluminiumkozijnen. Finti® is aantoonbaar 60% beter isolerend dan meranti en 35% beter isolerend dan Accoya. Hout is een heel belangrijk en bepalend onderdeel voor de isolatiewaarde van een kozijn of gevelelement. Met deze Lambda waarde wordt een nieuwe maatstaaf gesteld.
 • Met de introductie van Finti® wordt het mogelijk om de onderhoudsinterval van houten kozijnen positief bij te stellen. De verbeterde vormstabiliteit van Finti® maakt het mogelijk dat de reguliere onderhoudsinterval voor houten kozijnen kan worden herzien. Gerenommeerde fabrikanten als PPG, Akzo Nobel en Drywood geven na intensieve hechtingstesten een gegarandeerde onderhoudsinterval van twee keer schilderen in 25 jaar. Momenteel zijn deze fabrikanten bezig met nieuwe systemen waardoor de onderhoudsinterval met Finti® nog gunstiger kan worden bijgesteld (30 jaar). De kozijnenmarkt voor nieuwbouw en renovatie is de laatste jaren meer en meer gedomineerd door de kunststofkozijnen met als een van de belangrijkste argumenten “het onderhoud”. Met deze ontwikkelingen wordt een belangrijk obstakel weggenomen en kan het houtenkozijn de oncurrentie met kunststofkozijnen op dit vlak aan.
 • Met de introductie van Finti® is er een goed en gecertificeerd alternatief voor handen om niet langer tropisch hardhout in te zetten voor het maken van bijvoorbeeld ramen, deuren, en kozijnen. De duurzaamheidklasse van Finti® (Klasse 2) is zelfs beter dan die van meranti (Klasse3).

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert
De houtwereld staat niet direct bekend om haar innovatieve karakter. Alle argumenten die in voorgaande en volgende punten zijn en worden benoemd zijn uniek en innovatief zodat het “product hout” eindelijk een stukje positieve aandacht krijgt die het verdient. Finti® heeft de producteigenschappen die het houtenkozijn uniek en uitzonderlijk maken t.o.v. alle alternatieve materialen.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
Gezien het stadium van marktintroductie waarin Finti® zich nu bevindt is dat moeilijk aan te geven. Echter, alle signalen die Finex Timber Solutions B.V. krijgt van de verwerkers van Finti® en het opstarten van enkele grote aanspraakmakende renovatieprojecten (zoals “De Stroomversnelling”) stemt ons zeer positief. Geen enkel andere houtsoort heeft de lambda-waarden die Finti® aantoonbaar kan overleggen (SHR rapport volgens NEN 1068 / NEN-EN-ISO 10456). Ook de gunstige onderhoudsinterval speelt een belangrijke rol in het toekomstige succes. Maar het belangrijkste is het enthousiasme waarmee de timmerindustrie Finti® heeft omarmt. Ook zij zien de mogelijkheden om met Finti® eindelijk onderscheidend en concurrerend te zijn op een markt waar nu nog veelvuldig naar kunststof wordt uitgeweken. Onze bescheiden inschatting is dat binnen 5 jaar minimaal 10 tot 20% van de opdrachten, die nu nog worden uitgevoerd in kunststof, worden uitgevoerd in Finti®.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen
Met Finti® kiest men voor milieuvriendelijk vanaf het zaagmoment tot aan de eindtoepassing. Al ons hout komt uit duurzaam beheerde bossen. We verduurzamen op een CO2-gunstige manier. De benodigde energie, die nodig is voor het thermisch modificeren, wekken we grotendeels op uit restmaterialen. Bijvoorbeeld uit schors en zaagafval. Zo ontstaat een zogenoemde ‘gesloten circuit’. Bovendien is onze verduurzaming volledig vrij van gevaarlijke en milieubelastende zuren en andere chemische/schadelijke verduurzamingstoffen en daardoor volledig recyclebaar. Finti® heeft zijn oorsprong in Finland, waardoor het milieu ook niet buitensporig wordt belast met lange transportafstanden, zoals bij tropische hardhoutsoorten wel het geval is. Evenmin worden er energievretende productieprocessen gebruikt, zoals bij de productie van kunststof en aluminium. Dit is natuurlijk erg gunstig voor de CO2-reductie, want hoe dichterbij we het product halen en hoe duurzamer we het produceren, hoe minder het milieu wordt belast. Alle producteigenschappen passen perfect in het beeld van duurzaam bouwen.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
De ontwikkeling vanaf het idee tot aan waar Finti® nu staat heeft in totaal 10 jaar geduurd. Deze periode is nodig geweest om alle uiterst complexe stappen in het proces te verbeteren en uiteindelijk te komen tot een gecertificeerd product wat geschikt is voor de eindtoepassing en voldoet aan de strengste normen die daarvoor gelden.

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
Toegepast:

 1. Project “De Stroomversnelling” in Melick door Vianen Kozijntechniek en Dura-Vermeer
 2. Project “De Stroomversnelling” in Groningen door Vianen Kozijntechniek en Dura-Vermeer
 3. Project “Renovatie 34-woningen Doetinchem” door Westerveld en Nederlof

Verkrijgbaar:
Koninklijke Jongeneel B.V. te Utrecht is exclusief dealer voor Finti® in Nederland (vanaf 1 mei)
Stevens & Co. S.A. N.V. te Antwerpen is exclusief dealer voor Finti® in België

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Finex Timber Solutions BV is er na jarenlange ontwikkelingen in geslaagd het gepatenteerde Finti® op de markt te brengen. Finti® is tot in de kern van het hout thermisch verduurzaamd Fins naaldhout. Het gemodificeerde hout wordt middels het gepatenteerde productieproces geoptimaliseerd, door middel van vingerlassen en lamineren, tot een foutvrij eindproduct. Finti® is hét Nederlandse alternatief voor tropisch hardhout, geïmpregneerde houtsoorten, kunststof en aluminium. Eindelijk een duurzame, milieuvriendelijke en innovatieve houtsoort voor nieuwbouw en renovatie.

Website: www.finti.com

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes