Disclaimer

 

Op deze Centrum Hout site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Centrum Hout zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Centrum Hout heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Centrum Hout sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Centrum Hout staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Centrum Hout aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Centrum Hout wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Centrum Hout garandeert evenmin dat de Centrum Hout sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de Centrum Hout sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Centrum Hout niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Centrum Hout wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Centrum Hout, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Centrum Hout Sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Centrum Hout sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Hout, de inhoud van de Centrum Hout sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de Centrum Hout site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2014, Centrum Hout.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes