Woonhuis, Eelderwolde

Woningbouw

Aequo Architects BV

Dhr. J.Ten Kate & mevr. R. Van der Veld

De Graaf Bouw- en restauratiebedrijf BV, Engwierum

Dhr. J.Ten Kate & mevr. R. Van der Veld

Aequo Architects BV

Ingenieursbureau Wassenaar BV, Haren

Zie eigenaar

De sporenkap revisited

Omschrijving
Op een perceel in Groningen Zuid heeft AEQUO een woonhuis ontworpen met een groot programma op een smal maar diep kavel. De diverse functies, waar onder een kantoor, zijn verzameld onder een groot dak. Het huis bevindt zich in een nieuwe uitbreiding van de stad Groningen, min of meer tussen nieuwbouw-clusters en een bestaande boerderij in, en tracht tussen beide een brug te slaan. De traditionele typologie van de schuur wordt ingezet om de historie van het landschap zichtbaar te maken, terwijl in de uitwerking van de architectuur een eigentijdse detaillering wordt gebruikt waardoor de verbinding met het heden wordt verstevigd. Door het inzetten van dit contrast ontstaat een nieuwe harmo-nie. Het ontwerp van een zichtbare en zorgvuldig gedetailleerde houten kapcon-structie maakt de historische referentie in de constructie zichtbaar en geeft een bijzondere en ruimtelijke band met het verleden van de locatie: ooit bevond zich daar een lange, smalle, houten schuur, voordat deze werd verwoest door een neerstortend vliegtuig gedurende WO II.

Houttoepassingen

  • Hoofddraagconstructie (Vuren)
  • Kap (underlayment)
  • Kozijnen (WR Cedar onbehandeld)
  • Luiken/ lamelroosters/ lamelconstructies (WR Cedar onbehandeld)

Motivatie
De traditionele sporenkap, ooit een bijna onwillekeurige ontwerpkeuze op basis van puur pragmatische, economische motieven, krijgt een nieuw leven in dit door AEQUO ontworpen schuurhuis. Op basis van vrijwel dezelfde argumenten!

Het dak is het belangrijkste ontwerpaspect van het tussen Groningen en Eelde gelegen schuurhuis. Het grote [+300 m2] woonhuis is opgevat als een vrij indeel-baar programma onder een groot, samenbindend dak. Het dak beschermt daar-door niet alleen, maar verbindt bovendien. Vanwege de grootte van het dak zijn een groot aantal verschillende bouwsystemen onderzocht op constructieve, fi-nanciële, esthetische en planningtechnische aspecten. De keuze voor een spo-renkap met prefab vakwerkliggers kwam feitelijk vrij logisch tot stand.

Vanwege het grote architectonische en ruimtelijke belang van het dak streefde AEQUO naar een zichtbare en leesbare constructie, die eveneens in staat zou zijn het huis persoonlijkheid en warmte mee te geven. Staal viel om een aantal redenen af. Niet alleen vanwege de wens van de opdrachtgever, die graag een 'warm en knus' huis ontworpen zag, maar vooral vanwege de kostprijs. Een staal-constructie bleek ten tijde van het ontwerp ruim 40% duurder dan de houten op-lossing. Oplossingen in beton zijn wel overwogen, maar na een eerste verkenning vanwege economische motieven niet verder onderzocht. Bij de uitwerking van de houten kap heeft AEQUO zich volledig laten leiden door traditionele constructies en uitvoeringswijzen: de bij het project in bouwteam betrokken aannemer [Bouw-bedrijf de Graaf, www.degraafbouw.nl] beschikte over een grote deskundigheid als restauratieaannemer. Hij stelde voor om de traditionele manier van boerderij bouw te transponeren naar dit woonhuis.

Het dak wordt gedragen door een serie aanééngeschakelde 'vierkanten': houten kolommen op een 6 x 6 meter stramien. Tussen deze kolommen zijn in één rich-ting prefab houten vakwerkliggers gemonteerd die het dak dragen, en bovendien stabiliteit genereren in de O-W richting. In de N-Z richting is per stramien een por-taal spant gerealiseerd door houten schoren toe te voegen. Over de prefab lig-gers liggen per 1 meter eenvoudige houten sporen die het eigenlijke dak, dat be-staat uit geïsoleerde dakplaat met een zinken afdekking, dragen. Onder het dak zijn wanden en puien toegevoegd, die allen hun constructieve zekerheid en stabi-liteit ontlenen aan het dak. Het dak als moeder van het schuurhuis.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Aequo opereert op het gebied van architectuur, interieur architectuur en industrieel ontwerp.

Website: www.aequo.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes