De Houtselector

Precious Woods Europe BV

Online houtadvies, FSC hardhout, gevelbekleding, vlonderdelen, kozijnen, afwerking, Grip-Strip, Anti-Weathering, Precious Woods Finish

Online houtsoortadvies voor architecten en ontwerpers, inclusief bestekservice. Inclusief verder bewerkingen en behandelingen op projectniveau.

Online houtadvies voor architecten en ontwerpers, gericht op de hoofdtoepassingen van hardhout: gevelbekleding, loopdekdelen en kozijnen. De Houtselector is de verbindende schakel in ons nieuwe maatwerkconcept ‘Precious Woods Solutions’. In het logo dat bij dit maatwerkconcept hoort, is dat symbolisch te zien aan de puzzelstukjes: wij leveren graag voor onze relaties het ontbrekende puzzelstukje. In het advies wordt rekening gehouden met actuele regelgeving. De site is dynamisch van aard: in de toekomst zullen nieuwe houtsoorten worden toegevoegd. Verder zijn ook de bewerkingen en behandelingen die onder ons nieuwe concept ‘Precious Woods Solutions’ vallen, geïntegreerd.

De Houtselector

Omschrijving

Precious Woods Solutions is ons nieuwe maatwerkconcept waarmee we in september 2010 naar buiten treden. De daarbij behorende website (www.preciouswoodssolutions.eu) is het belangrijkste communicatiemiddel, waarop alle informatie te vinden is (en waarin toekomstige ontwikkelingen geïntegreerd gaan worden). Ontwikkelingen betreffen zowel nieuwe en minder bekende houtsoorten die beschikbaar komen uit onze FSC bossen, alsook middelen om het hout mee te bewerken of te behandelen om daarmee een betere toepassing mogelijk te maken.

Binnen deze website is de Houtselector de verbindende schakel die alle informatie op projectniveau onder de aandacht kan brengen. Daarnaast is op de site productinformatie te vinden van de nieuwe ontwikkelingen.

Doordat dit alles online beschikbaar is, kan elke architect op elk moment zelf zijn informatie selecteren en opzoeken.
De bestekservice kan behulpzaam zijn om de gekozen producten correct voor te schrijven in het bestek. De betrokken houtsoorten zijn allen FSC gecertificeerd en dragen direct bij aan duurzaam bouwen. De ontwikkelingen voor behandeling of bewerking van hout dragen ook allemaal bij aan de milieuprestaties van een eindproduct.

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost

 • Veel standaardvragen van architecten over toepassing van hardhout in een bouwproject kunnen door middel van deze internetapplicatie 24 uur per dag gedurende de hele week worden beantwoord. Voor specifieke vragen blijft contact met onze experts uiteraard tot de mogelijkheden behoren.
 • Diverse oplossingen om houttoepassingen te verbeteren zijn opgenomen in de Houtselector. Bijvoorbeeld Anti-Weathering (egalere vergrijzing, minder vuilaanhechting aan de geveldelen), Grip-Strip (om tijdens natte perioden toch veilig over een houten dek te lopen), Precious Woods Finish (enkel typische beitstinten waarmee de kleur van geveldelen bewaard blijft voor langere tijd). Nadelen die in de praktijk soms blijken, worden hiermee adequaat opgelost.
 • Toekomstige ontwikkelingen worden geïntegreerd in het programma als ze beschikbaar zijn. Precious Woods Europe heeft nog diverse interessante ontwikkelingen in onderzoeksfase.
 • Nieuwe (technische) informatie over houtsoorten kunnen heel eenvoudig via de Houtselector verspreid worden (via het blad met houtsoortinformatie in de bestekmodus).
 • Veel architecten hebben moeite met de standaardmaten die in hardhout gebruikelijk zijn. Via de Houtselector is dat probleem direct verholpen. Bovendien kan men ook de profielen met bijbehorende maatvoering (netto) bekijken (onder Producten  Houtbewerking).
 • Bestekservice helpt om de gewenste producten (inclusief behandeling/bewerking) deskundig in een bestek te schrijven.

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert

 • Een goed uitgevoerde houttoepassing versterkt het imago van hout. Anti-Weathering, Precious Woods Finish en de Grip-Strip zijn voorbeelden om hout in diverse situaties zodanig toe te passen, dat een goede kwaliteit van het project ook op langere termijn goed blijft!
 • Anti-Weathering en Precious Woods Finish verlengen de levensduur van hout, door hun preventieve werking
 • Het correct selecteren en voorschrijven van hout in Nederlandse bouwprojecten wordt met de Houtselector vergemakkelijkt: daardoor is hout toepassen laagdrempeliger geworden. Bovendien kan altijd nog een beroep op onze experts worden gedaan voor specifieke vragen of informatie.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing

Wij hopen hiermee een impuls te geven aan het gebruik van FSC tropisch hardhout in gevels, vlonders en kozijnen (buiten en binnen). Om de hierboven genoemde redenen is het goed toepassen van hout duidelijk eenvoudiger geworden. Bovendien zullen de nieuwe bewerkingen/behandelingen tot spin-off leiden en het imago van hout als bouwmateriaal versterken. In de huidige crisistijd kan het gebruik van ‘nieuwe’ media helpen om een sterke impuls te geven aan het hout in de bouw!

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen

 1. De Houtselector is uitsluitend gebaseerd op duurzaam geproduceerde (FSC) hardhoutsoorten die allen geschikt zijn voor toepassing in de Nederlandse bouwsector. Hiermee suggereren we ook nieuwe en minder bekende houtsoorten aan ontwerpers en architecten.  
 2. De producten (toegevoegde waarde) die we kiezen voor bewerking/behandeling zijn zorgvuldig gekozen en getest, waarbij ook gekeken is naar het milieu-effect van de middelen en het bewerkte/behandelde resultaat.
 3. Door architecten bewust ook kleinere maten onder ogen te brengen, hopen we ook meer vraag naar kleine maten te stimuleren. Dat is goed om het zaagrendement van FSC stammen te verbeteren en is in die zin ook een goede bijdrage aan duurzaamheid in bredere zin.
 4. Precious Woods Finish tinten zijn zogenaamde ‘dunschicht’ systemen. Daardoor is slechts weinig materiaal nodig om een geveldeel te behandelen. Dat bespaart aanzienlijk materiaal vergeleken met traditionele transparante verfsystemen. De gebruikte biocide is een van de weinige die in het kader van Duurzaam Bouwen is toegelaten (Propiconazol/pro 100 SL, geaccepteerd door VIBA/SVE, Den Bosch).

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?

Het idee voor deze ontwikkeling is ontstaan in najaar 2008. In voorjaar 2009 is er opdracht gegeven en vanaf september 2010 is de website beschikbaar voor de markt.   

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?

www.houtselector.nl;
www.preciouswoodssolutions.eu De website behorend bij ons nieuwe maatwerkconcept Precious Woods Solutions, waarmee we onze klanten en relaties het ontbrekende puzzelstukje willen bieden. De Houtselector is een belangrijk onderdeel voor dit concept. 

Motivatie

Precious Woods Europe is sterk gemotiveerd om duurzaam geproduceerd hout uit eigen FSC bos en via derden aangekocht, een verantwoorde en waardevolle plaats in de bouw te geven. Wij waren in 1997 als eerste gestart met het importeren FSC hardhout en hebben daarmee veel ervaring opgedaan. Anno 2010 zijn we nog steeds  dé toonaangevende leverancier van FSC hardhout. Mede om de crisis waarin we in 2008 zijn geraakt het hoofd te bieden, is besloten om een nieuwe impuls aan duurzaam geproduceerde producten te geven, waarbij we streven binnen enkele jaren volledig op FSC producten over te stappen. Momenteel is het FSC percentage van onze afleveringen 75%.

Vanaf 1997 hebben we ervaring opgedaan met de nieuwe houtsoorten en producten uit FSC bos. Kort daarna is gestart om die houtsoorten ook in de bouwsector een plaats te geven. Al die kennis en ervaring is aanwezig in ons bedrijf en bij onze collega’s. We willen nu graag die kennis breder inzetten en beschikbaar maken voor de markt. Het internet is daarbij de logische keuze, die echter in de houtsector nog weinig wordt toegepast. We zijn van mening dat het internet meer ingezet zal moeten worden in een samenleving die steeds meer gericht is op snelle en goed toegankelijke informatie.

De nieuwe impuls waarvoor we gekozen hebben, koppelen we aan een nieuw concept: Precious Woods Solutions. Graag willen we maatwerk voor onze klanten leveren, en niet alleen maar leverancier van ruw gezaagd hardhout. Het logo van het nieuwe concept laat twee puzzelstukjes zien, een mooi symbool hoe we onszelf in de bouwsector zien! Bij de lancering van de eerste versie van de website vanaf 1 september, focussen we vooralsnog op de architecten en voorschrijvende instanties.

De nieuwe website heeft een frisse uitstraling, maar is eenvoudig in opzet. Aangezien de gemiddelde architect met grote schermen werkt, is gekozen voor een vrij grote website afmeting, zodat de gebruiker een goed overzicht heeft over de site. De integrale ingang tot onze site is de Houtselector. Dit online adviesprogramma voor houtsoorten richt zich op de drie hoofdtoepassingen van hardhout: betimmering (gevels), vlonders en kozijnen. Het programma leidt architecten en ontwerpers door hun project heen en laat hen keuzes maken over de relevante ontwerpissues die betrekking hebben op de houttoepassing. Elke keuze laat direct het gevolg zien voor de selectie. De keuze voor bewerkingen en behandelingen wordt ook meegenomen door het programma. Een aantal van die bewerkingen en behandelingen is nieuw voor de markt en zijn door ons in het afgelopen jaar ontwikkeld en uitgetest. Meer informatie over die producten is onder de menuknop ‘producten’ te vinden. Nadat de vragen zijn beantwoord kan er gekozen worden voor een houtsoort waarna men in de bestekmodus komt om een bestekadvies te krijgen. Tevens is daar ook productinformatie te vinden over de gekozen houtsoort. En het getoonde advies is in een rapportage te downloaden in pdf.

In sommige projecten spelen vrij specifieke vragen of issues. Daarom biedt Precious Woods Europe ook de mogelijkheid van direct contact met een van onze experts. Dat kan telefonisch of on-site. Al ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring met de houtsoorten in de bouw en op de kennis die we opgedaan hebben over de houtsoorten en behandelingen. De gebruiker is daardoor verzekerd van een gedegen houtadvies.

De Houtselector biedt ook de kans om van toekomstige vernieuwingen op de hoogte te blijven en ze vervolgens ook toe te passen in nieuwe ontwerpen. Via de nieuwsbrief ‘Precious News’ verspreiden we informatie over onze ontwikkelingen en natuurlijk wordt de noviteit ook in de Houtselector verwerkt. Een noviteit kan zowel een nieuwe houtsoort uit FSC bos zijn, als ook een ontwikkeling op het gebied van bewerking of behandeling. Met de Houtselector kunnen onze klanten en relaties profiteren van onze kennis en tevens dienen we het houtvak hiermee door de positieve benadering van het verantwoord ontwerpen met FSC hardhout!

Website: www.preciouswoods.eu

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes