Agrarisch Zorgproject Grote Heklaantje

Overige

negen graden architectuur

Stichting De Brink, Schoorl

Bouwbedrijf Tuin Zijpe BV, ’t Zand

Stichting De Brink, Schoorl

negen graden architectuur, Amersfoort / Oldenburg

Fundament Bouwadvies, Laren NH

Biologisch-dynamisch Zorgbedrijf de Noorderhoeve

Agrarisch Zorgproject Grote Heklaantje

Omschrijving
In een open landschap aan de rand van de Bergense duinen is een tweede locatie voor biologisch-dynamisch zorgbedrijf De Noorderhoeve gerealiseerd. Het woonzorghuis is gebouwd voor 8 bewoners met een zorgvraag en een medewerkergezin. Behalve een potstal voor jongvee bevindt zich in het stalgebouw een educatieve ruimte waarin belangstellenden geïnformeerd kunnen worden over de bijzondere kwaliteiten van dit project en het omliggende gebied. De kwaliteiten van deze bijzondere locatie hebben hun uitwerking in het ontwerp gevonden. Net als de in het polderlandschap afnemende en uitdunnende begroeiing waaieren de boeren bouwmassa’s in het landschap uit: in grootte, dichtheid en complexiteit nemen de massa’s naar het open landschap toe af.
Woonzorghuis en stal hebben een stoere houten gevelbeschieting; vormgeving en materialisatie van de gebouwen zijn op elkaar afgestemd waardoor een herkenbare eenheid ontstaat. Met hoge isolatiewaarden scoort het gebouw veel beter dan de geldende bouwbesluit normen.

Houttoepassingen
De verschillende gebouwen, woonhuis, zorghuis en stalgebouw, worden gedomineerd door transparant wit gebeitste geveldelen die deze verbinden tot één samenhangend geheel. Het stalgebouw is opgebouwd uit houten spanten van transparant afgewerkt inlands lariks, gelamineerd houten lariks kolommen, -liggers en -staanders waartegen ruw vuren geveldelen met latafdruk 22x146mm van PlatoHOUT. De woonhuizen hebben een stenen kern waartegen vuren houten stijl- en regelwerk, Kingspan Kooltherm isolatie en een waterkerende dampdoorlatende houtvezelisolatieplaat (Pavatex) is aangebracht.
Op Plato regelwerk zijn de ruw vuren geveldelen met latafdruk 22x146mm van PlatoHOUT aangebracht. De geveldelen zijn afgewerkt met een transparant wit Sansin Enviro Stain SDF. Het dak is ambachtelijk in het werk gemaakt van een vuren houten dakconstructie met minerale wol isolatie, op de dakconstructie zijn waterkerende dampdoorlatende houtvezelisolatieplaten (Gutex) aangebracht. Verder zijn de volgende houttoepassingen toegepast: Accoya houten pergolaconstructie, Accoya houten buitenkozijnen en ramen, vuren houten binnenkozijnen, esdoorn gefineerde houten binnendeuren, vuren houten trappen, vuren houten plafonds transparant afgewerkt, vuren houten vensterbanken, vuren houten aftimmeringen, multiplex zichtkwaliteit binnenzijde dak & kapellen.

Motivatie
 
Kwaliteit ontwerp
Het ontwerp kenmerkt zich door een ensemble van stoere gebouwen met verschillende functies (wonen, bijeenkomst, stal) die onderling en als geheel gevoelig in het landschap zijn geplaatst. Het totale volume is aanzienlijk maar door de verschillende massa’s en het materiaalgebruik werkt het geheel kleinschalig, vriendelijk en harmonisch. Het landschap wordt niet verstoord door een brutale en afstandelijke massa.
Het ontwerp is consequent doorgewerkt, de massa’s zijn strak gedetailleerd, er treedt een spannende plasticiteit op door de uitwaaierende overstekken en verschillende dakvlakken. De grote dakvlakken zijn doorbroken en de nok wordt als vormgevingselement ingezet om ook hier weer kleinschaligheid tot uitdrukking te laten komen.

Vernieuwende aspecten en andere bijdragen aan de houtarchitectuur
In het ontwerp is veel (semi) transparant afgewerkt hout toegepast dat de zichtbare kwaliteit van hout goed zichtbaar en beleefbaar maakt.

Duurzaamheidsbijdrage
Geen toepassingen van tropisch hardhout. Al het toegepaste hout is FSC gecertificeerd.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
negen graden architectuur is een jong en ambitieus architectenteam, werkend vanuit onze kantoren in Amersfoort/NL en Oldenburg/D. Wij vertegenwoordigen een organisch functionele, ecologische en moderne architectuur waarin de gezondheid van de mens centraal staat. Ecologisch bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Een gebouw dat positief op de levenskrachten van de mens werkt is een investering die in menselijk, ecologisch en economisch opzicht zinvol en eigentijds is.
Wij zien het als een uitdaging om in bestaande stedenbouwkundige- en landschappelijke structuren op een eigentijdse wijze met respect voor het verleden gebouwen te laten integreren, om bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen en deze met nieuwe ideeën te versterken.

Website: www.9graden.net

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes